Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR hledá pracovníka do oddělení centrální spisovny a správního archivu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo rady/ministerského rady v oddělení centrální spisovny a správního archivu ministerstva – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) <https://www.mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-rady-ministerskeho-rady-v-oddeleni-centralni-spisovny-a-spravniho-archivu-ministerstva.aspx>…Více

Continue reading "Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR hledá pracovníka do oddělení centrální spisovny a správního archivu"

Národní archiv hledá archiváře

Národní archiv vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – archivář v oddělení fondů státní správy z let 1945–1992 Národního archivu  v 9. platové třídě viz https://www.nacr.cz/volna-mista/vyberove-rizeni ….Více

Continue reading "Národní archiv hledá archiváře"