Německo
Archivní spolkový zákon (Bundesarchivgesetz), plným názvem Zákon o ochraně a využití archivního dědictví státu (Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes) ze 6. ledna 1988 upravuje činnost Spolkového archivu (Bundesarchiv), který pečuje o archiválie spolkových institucí a jejich předchůdců. Zákonem se řídí hlavní sídlo archivu v Koblenzi a jeho pracoviště Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv uchovávající podklady pro odškodnění odsunutých německých obyvatel), Berlin-Lichterfelde (Archiv politických stran a masových organizací NDR), Berlin-Wilmersdorf (filmový archiv), Berlin-Reinickendorf (Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht), Freiburg im Breisgau (vojenský archiv), Hoppegarten (meziarchiv a filmový archiv), Ludwigsburg (Archiv vyšetřování zločinů nacionálního socialismu), Rastatt (Památník hnutí za svobodu v německých dějinách) a Sankt Augustin-Hangelar (meziarchiv).

Archivní spolkový zákon:
https://www.gesetze-im-internet.de/barchg_2017/

Jednotlivé spolkové země upravují vlastními zákony archivnictví na svém území a činnost archivů na svém území, tj. zemských, komunálních, církevních, univerzitních aj.

Bádensko-Württembersko
Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg (27. 7. 1987)
http://www.landesarchiv-bw.de/web/46788

Bavorsko
Bayerisches Archivgesetz (22. 12. 1989)
https://www.gda.bayern.de/fachinformationen/more/archivgesetz/

Berlín
Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Landes Berlin (29. 11. 1993)
http://landesarchiv-berlin.de/archivgesetz-2

Braniborsko
Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg (7. 4. 1994)
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgarchivg

Brémy
Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Bremen (7. 5. 1991)
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.65256.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d

Dolní Sasko
Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (25. 5. 1993)
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=ArchivG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true

Durynsko
Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut (23. 4. 1992)
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=ArchivG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true

Hamburk
Hamburgisches Archivgesetz (21. 1. 1991)
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-ArchivGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr

Hesensko
Hessisches Archivgesetz (18. 10. 1989)
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?doc.hl=1&doc.id=jlr-ArchivGHE2012rahmen%3Ajuris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=31&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#lawid:5384617,1

Meklenbursko-Přední Pomořansko
Archivgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (7. 7. 1997)
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-ArchivGMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr

Porýní-Falc
Landesarchivgesetz von Rheinland-Pfalz (5. 10. 1990)
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=ArchivG+RP&psml=bsrlpprod.psml

Sársko
Saarländisches Archivgesetz (23. 9. 1992)
https://www.saarland.de/3487.htm

Sasko
Archivgesetz für den Freistaat Sachsen (17. 5. 1993)
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2628-SaechsArchivG

Sasko-Anhaltsko
Landesarchivgesetz Sachsen-Anhalt (28. 6. 1995)
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=ArchG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true

Severní Porýní-Vestfálsko
Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (16. 3. 2010)
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=221&bes_id=13924&aufgehoben=N&menu=1&sg=0

Šlesvicko-Holštýnsko
Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-Holstein (11. 8. 1992)
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/wkt/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=24&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ArchivGSHrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint

 

Rakousko
Rakouský spolkový zákon o ochraně, uchovávání a využívání archivního bohatství (Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut) upravuje především záležitosti Rakouského státního archivu (Österreichischen Staatsarchiv). Jednotlivé spolkové země (kromě Burgenlandu, který doposud žádný archivní zákon nemá) přijaly vlastní zákony, které upravují činnost archivů na jejich území. První rakouskou spolkovou zemí, která přijala takový archivní zákon, se v roce 1997 staly Korutany. Kompletní přehled o rakouských právních normách ve stavu k 20. 9. 2017 je možno zhlédnout zde:
http://apps.vorarlberg.at/vorarlberg/pdf/oesterreichischearchivges.pdf

Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut (1. 1. 2000)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143

Dolní Rakousy
Archivgesetz (17. 5. 2018 )
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001006

Horní Rakousy
Landesgesetz über die Sicherung, die Aufbewahrung und die Nutzung von öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit der damit betrauten Archive (1. 7. 2003)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000258

Korutany
Gesetz vom 30. Jänner 1997, mit dem das Kärntner Landesarchiv als Anstalt eingerichtet wird
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000219

Salcbursko
Gesetz vom 23. April 2008 über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit der damit betrauten Archive
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000576

Štýrsko
Gesetz vom 16. April 2013 über die Sicherung, Verwahrung und Nutzung von Archivgut
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000836

Vídeň
Gesetz betreffend die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von in Eigentum oder Verwahrung der Stadt Wien befindlichem Archivgut (17. 10. 2000)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000162

Vorarlbersko
Archivgesetz (1. 7. 2016)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000872

 

Švýcarsko
Švýcarský Spolkový zákon o archivaci (Bundesgesetz über die Archivierung) z roku 1998 upravuje archivnictví výhradně na spolkové úrovni a nemá přímý dopad na kantony a obce.

Bundesgesetz über die Archivierung (26. 6. 1998)
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994756/index.html

Oblast archivnictví ve Švýcarsku spadá do kompetence jednotlivých kantonů – každý vydal vlastní archivní zákon nebo archivní vyhlášku. Také některá města a obce disponují vlastními předpisy týkajícími se archivů. Nicméně některé kantony, které přijaly archivní legislativu po vydání spolkového archivního zákona, zčásti převzaly některá ustanovení spolkového zákona. Nejstarším právním předpisem je vyhláška kantonu Thurgau o obecních archivech z 9. února 1948.

Kanton Aargau
Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (24. 10. 2006)
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2607

Kanton Appenzell Ausserrhoden
Archivgesetz (1. 1. 2011)
http://www.bgs.ar.ch/app/de/texts_of_law/421.10

Kanton Appenzell Innerrhoden
Standeskommissionsbeschluss über das Landesarchiv (27. 10. 1992)
http://www.lexfind.ch/dtah/951/2/176.pdf

Kanton Basel-Landschaft
Gesetz über die Archivierung (11. 5. 2006)
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/163/versions/484

Kanton Basel-Stadt
Gesetz über das Archivwesen (11. 9. 1996)
http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/1919

Kanton Bern
Gesetz über die Archivierung (31. 3. 2009)
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/24

Kanton Freiburg
Reglement des Staatsarchivs (2. 3. 1993)
https://fr.droit-bilingue.ch/lex/481/1/481.1.11-unique-de-fr.html

Kanton Genf
Loi sur les archives publiques (1. 12. 2000)
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_b2_15.html
Règlement d’application de la loi sur les archives publiques (21. 8. 2001)
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_b2_15p01.html

Kanton Glarus
Gesetz über das Archivwesen (4. 5. 2003)
http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/II%20A%2F7%2F1

Kanton Graubünden
Verordnung für das Staatsarchiv Graubünden (5. 9. 1988)
http://www.lexfind.ch/dtah/37141/2/

Kanton Jura
Loi sur l’archivage (11. 10. 1984)
https://www.jura.ch/DFCS/OCC/ArCJ/Presentation/Loi-sur-l-archivage/Loi-sur-l-archivage.html

Kanton Luzern
Gesetz über das Archivwesen (16. 6. 2003)
http://srl.lu.ch/frontend/versions/304

Kanton Neuenburg
Loi sur les archives (9. 10. 1989)
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/44220.htm

Kanton Nidwalden
Verordnung über das Staatsarchiv (12. 6. 1975)
http://www.lexfind.ch/dtah/46807//ofgesetz.htm%3Ff%3Dtemplates%26fn%3Ddocument-frame.htm%26q%3D%5BField%20323.1%3A%20%22323.1%22%5D%26x%3Dadvanced%262.0.1.html

Kanton Obwalden
Verordnung über das Staatsarchiv (18. 10. 1996)
http://gdb.ow.ch/frontend/versions/590

Kanton St. Gallen
Gesetz über Aktenführung und Archivierung (19. 4. 2011)
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/595
Verordnung über das Staatsarchiv (26. 6. 1984)
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/155
Verordnung über die Gemeindearchive (26. 6. 1984)
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/texts_of_law/652

Kanton Schaffhausen
Verordnung über das Staatsarchiv und die Archivierung der Verwaltungsakten (8. 2. 1994)
http://www.rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/172.301.pdf

Kanton Schwyz
Archivgesetz (18. 11.2015)
https://www.sz.ch/public/upload/assets/7309/140_610.pdf

Kanton Solothurn
Archivgesetz (25. 1. 2006)
https://bgs.so.ch/frontend/versions/3623/download_pdf_file
Archivverordnung (23. 10. 2006)
https://bgs.so.ch/frontend/versions/3624/download_pdf_file

Kanton Ticino
Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (15. 3. 2011)
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/54

Kanton Thurgau
Reglement des Regierungsrates über das Staatsarchiv (6. 12. 1988)
http://www.lexfind.ch/dtah/163016/2/432.111.pdf
Verordnung des Regierungsrates über die Gemeindearchive (9. 2. 1948)
http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/371

Kanton Uri
Archivreglement (4. 6. 2002)
http://ur.lexspider.com/pdf/10-6212-415-20020701.pdf

Kanton Waadt
Loi sur l’archivage (14. 6. 2011)
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/432.11?key=1548885589491&id=f09bdf70-5553-4116-b2df-82226faac73a

Kanton Wallis
Reglement betreffend die Archive der Staatsverwaltung (17. 11. 1982)
https://lex.vs.ch/frontend/versions/464/download_pdf_file

Kanton Zug
Archivgesetz (29. 1. 2004)
https://web.archive.org/web/20070928075459/http://www.zug.ch/bgs/data/152-4.pdf

Kanton Zürich
Archivgesetz (24. 9. 1995)
http://www.lexfind.ch/dtah/16794/2/432.11_24.9.95_28.pdf
Archivverordnung (9. 12. 1998)
http://www2.zhlex.zh.ch/Appl/zhlex_r.nsf/0/90C150BA789ED337C1257E4C0047CAC2/$file/170.61_9.12.98_89.pdf

Francie
Ve Francii se archivnictví řídí právními normami jednotnými pro celé území státu. Od doby Velké francouzské revoluce byla v této oblasti vydána řada zákonů a vyhlášek, které byly sjednoceny Zákonem o archivech č. 18 ze 3. ledna 1979 (Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives). Tento zákon je od roku 2004 součástí zákoníku o kulturním dědictví (Code du patrimoine) jako jeho II. oddíl. Zákoník pokrývá všechny francouzské archivy, ať již veřejné (Národní archiv, archivy regionů, departementů, obcí, ministerstev obrany, zahraničních věcí a financí a některých veřejných institucí) nebo soukromé (podniků, společností, spolků, škol, církví apod.).

Code du patrimoine (archivů se týká II. oddíl)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DCA37535DEEB920955247D7C59C75964.tplgfr36s_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20190103

 

Belgie
Zákon o archivech (Loi relative aux archives) vstoupil v platnost dne 24. června 1955. Je doplněn několika královskými výnosy a dekrety. Zákon upravuje nakládání s dokumenty soudů, Rady státu a správních orgánů.

http://www.arch.be/docs/loi_archives_1955_2009.pdf (novela z roku 2009)

Itálie
Od roku 1974, kdy vyšel královský dekret o dohledu ministerstvu vnitra nad státními archivy, byla v oblasti archivnictví vydána řada právních předpisů.
Přehled právních předpisů:
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_4&numDoc=101