Ostatní publikace

Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí (obálka, obsah)
Redakce: Marie Ryantová
ISBN 978-80-904688-2-5
Vydala ČAS v Praze v roce 2011
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
280 s.
Náklad 700 výtisků

Býti archivářem. Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích (obálka, obsah)
Redakce: Marie Ryantová
ISBN 978-80-904688-5-6
Vydala ČAS v Praze v roce 2012
Sazba: Bohumír Němec – Veduta nakladatelství a vydavatelství České Budějovice
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
224 s.
Náklad 500 výtisků

Průmysl – město – archiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví (obálka, obsah)
Sborník příspěvků z 15. konference archivářů České republiky konané ve dnech 3. – 5. června 2013 v Ostravě-Vítkovicích
Redakce: Lenka Matušíková, Jan Kahuda, Jiří Smitka
ISBN 978-80-904688-4-9
Vydala ČAS v Praze v roce 2013
Sazba: Marie Roubíčková
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
296 s., 82 fotografií
Náklad 300 výtisků

Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech (obálka, obsah)
Sborník příspěvků z 16. konference archivářů České republiky konané ve dnech 7. – 9. dubna 2015 v Poděbradech
Redakce: Marek Ďurčanský, Michal Sejk
ISBN 978-80-88223-00-9
Vydala ČAS v Praze v roce 2016
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
296 s., 41 obrázků
Náklad 500 výtisků.

Německá okupační správa v letech 1938–1945 (obálka, obsah)
Redakce: Zdeněk Kravar, Marek Poloncarz, Karel Řeháček
ISBN 978-80-88223-03-0
Vydala ČAS v Praze v roce 2018
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
304 s., 37 obrázků
Náklad 600 výtisků