Jak se stát členem?

ČAS přivítá každého zájemce, který projeví zájem o členství v širokém společenství archivářů a příznivců v oblasti archivnictví a pomocných věd historických. Zájemce, který bude chtít přispívat svou činností k naplňování jednotlivých cílů ČAS i k dalšímu rozvoji archivní komunity.

Pro tyto účely má ČAS stanoveny různé druhy členství:

Řádné členství – členem se může stát každá fyzická osoba. Člen požívá všechna práva a výhody vyplývající z členství v ČAS. Výše ročního členského příspěvku je 300 Kč, pro studenty a osoby pobírající starobní důchod je výše příspěvku pouze 150 Kč.
Přispívající členství – členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která hodlá finančně podporovat činnost Ještědské pobočky. Nejde o plnoprávné členství v ČAS, přispívající člen nemůže volit a nemůže být volen do orgánů ČAS. Podrobnější informace o přihlášení.
Kolektivní členství – členem se může stát každá právnická osoba se sídlem v České republice s výjimkou jakéhokoli archivu. Nejde o plnoprávné členství v ČAS, kolektivní člen nemůže být volen do orgánů ČAS. Výše ročního členského příspěvku je 2 000 Kč.
Čestné členství – členem se stává fyzická osoba, která je na návrh výboru schválena valnou hromadou ČAS. Čestný člen požívá všechna práva a výhody vyplývající z členství v ČAS. Tyto osoby neplatí členské příspěvky a dostávají zdarma všechny tiskoviny ČAS.

Uchazeč o členství musí vyplnit přihlášku (pro řádné nebo kolektivní členy), kterou projeví souhlas se stanovami ČAS. Po odevzdání jednateli ČAS se stává členem ČAS.

Úhradu ročního členského příspěvku lze provést zaplacením hotovosti na valné hromadě ČAS nebo bankovním převodem na účet ČAS (č. 2900390189/2010), přičemž do zprávy pro příjemce je nutné uvést účel platby.

Pro více informací, prosím, kontakujte jednatele ČAS na e-mailu cesarch@cesarch.cz.