Složení výboru

Stanislav Bárta Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF Masarykovy univerzity
Karel Halla Státní okresní archiv Cheb
Pavel Jakubec Státní okresní archiv Semily
Markéta Járová Státní okresní archiv Plzeň-Jih
Tomáš Lachman Národní filmový archiv
Martin Myšička Státní okresní archiv Most
Hynek Oberhel Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
Xenie Penížková Archiv bezpečnostních složek
Michal Sejk Státní okresní archiv Benešov
Michal Severa Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR
Miroslav Svoboda Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Hana Šůstková Archiv města Ostravy
David Valůšek Státní okresní archiv Zlín