Konference archivářů v ČR

Celostátní archivní konference jsou nejdůležitější platformou pro výměnu odborných informací a zkušeností archivářů ČR. Jejich organizaci zahájila pobočka České vědeckotechnické (dnes informační) společnosti při tehdejším Státním ústředním archivu v Praze. ČAS se poprvé na organizaci archivní konference podílela v roce 1990, od té doby je organizace archivní konference jedním z nedůležitějších bodů programu ČAS.

Provenienční a historický princip v archivnictví
12.–13. dubna 1988, Most
Státní oblastní archiv v Litoměřicích

1. konference archivářů ČR
Výběr archiválií
7.–9. listopadu 1989, Mariánské Lázně
Státní oblastní archiv v Plzni

2. konference archivářů ČR
Archivnictví v ČR. Perspektivy – koncepce – plány
9.–10. října 1990, Zlín
Moravský zemský archiv v Brně

3. konference archivářů ČR
Zásady nového archivního zákona
17.–19. června 1991, Hradec Králové
Státní oblastní archiv v Zámrsku

4. konference archivářů ČR
Archivy a veřejnost
4.–6. května 1992, Rožnov pod Radhoštěm
Moravský zemský archiv v Brně

5. konference archivářů ČR
Archiváři – vzdělání a praxe
3.–5. května 1993, Smilovice
Státní oblastní archiv v Praze

6. konference archivářů ČR
Výpočetní technika v archivnictví
2.–4. května 1995, Benešov
Státní oblastní archiv v Praze

7. konference archivářů ČR
Badatelna a badatelé (využívání a ochrana archiválií)
5.–7. května 1997, Benešov
Státní oblastní archiv v Praze

8. konference archivářů ČR
Archivy on-line
5.–7. května 1999, Prachatice
Státní oblastní archiv v Třeboni

9. konference archivářů ČR
Archivy a veřejná správa
5.–7. května 2001, Opava
Zemský archiv v Opavě

10. konference archivářů ČR
Teorie, praxe a věda v archivech
5.–7. května 2003, Jindřichův Hradec
Státní oblastní archiv v Třeboni

11. konference archivářů ČR
Archiv jako informační centrum
4.–6. května 2005, Chrudim
Státní oblastní archiv v Zámrsku

12. konference archivářů ČR
Archiválie budoucnosti (spisová služba)
2.–4. května 2007, Děčín
Státní oblastní archiv v Litoměřicích

13. konference archivářů ČR
České archivy a zahraniční inspirace
4.–6. května 2009, Brno
Moravský zemský archiv v Brně

14. konference archivářů ČR
Archivy zpřístupněné a otevřené? Současné trendy ve zpřístupňování archiválií
26.–28. dubna 2011, Františkovy Lázně
Státní oblastní archiv v Plzni

15. konference archivářů ČR
Průmysl – Město – Archiv, Archivy a dokumentace průmyslového dědictví
3.–5. června 2013, Ostrava
Archiv města Ostravy

16. konference archivářů ČR
Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech
7. – 9. dubna 2015, Poděbrady
Státní oblastní archiv v Praze

17. konference archivářů ČR
Aktuální otázky českého archivnictví; Německá okupační správa v letech 1938–1945
25. – 27. dubna 2017, Liberec
Státní oblastní archiv v Litoměřicích

18. celostátní archivní konference
Aktuální otázky českého archivnictví; Výroba nápojů v průmyslovém opojení
23.–25. dubna 2019, Plzeň
Státní oblastní archiv v Plzni
Program konference

19. celostátní archivní konference
Aktuální otázky českého archivnictví; Ceny 
16.–18. května 2023, Pardubice
Státní oblastní archiv v Hradci Králové
Program konference