PF 2024

Vážené a milé kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem České archivní společnosti popřál radostné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Ať se Vaše kroky ubírají vždy tím správným směrem!

Karel Halla, předseda ČAS