Tato stránka nabízí přehled úředních desek některých archivů, kde jsou zveřejňována volná pracovní a služební místa.
Níže některá nabízená volná pracovní a služební místa v dalších archivech: 

Národní archiv

Státní oblastní archiv v Praze

Státní oblastní archiv v Třeboni

Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Moravský zemský archiv v Brně

Zemský archiv v Opavě

Archiv bezpečnostních složek

Národní filmový archiv

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (Zeměměřický úřad)