Ministerstvo vnitra prohlásilo sedm nových archivních kulturních památek a jednu rozšířilo

Ministerstvo vnitra prohlásilo v lednu 2024 sedm nových archivních kulturních památek a jednu stávající rozšířilo. 

Archivní kulturní památky na webu Ministerstva vnitra

179.
Název AKP: Rukopis Petra Albina s portrétní galerií saských Wettinů
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 5. ledna 2024

180.
Název AKP: Pražská malířská bratrstva 1348-1782 (1790)
Archivní soubor: Pražská malířská bratrstva
Archiv (místo uložení): Archiv Národní galerie
Datum prohlášení: 5. ledna 2024

181.
Název AKP: Soubor autobiografických rukopisů Klementa Václava knížete z Metternich-Winneburgu
Archivní soubor: Rodinný archiv Metternichů, Plasy – Acta Clementina
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 4. ledna 2024

182.
Název AKP: Složka dokumentů vztahující se k úmrtí plk. Josefa Švece
Archivní soubor: Švec Josef Jiří
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

183.
Název AKP: Hlášení o exekucích v Kounicově koleji v Brně (září-listopad 1941, květen-červenec 1942)
Archivní soubor: SS Wachbataillon Böhmen und Mähren
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

184.
Název AKP: Doklady o holocaustu prováděném speciálními jednotkami SS na Ukrajině a v Bělorusku v roce 1941
Archivní soubor: Kommandostab Reichsführer SS
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

185.
Název AKP: Hlášení generálmajora Ing. Stanislava Procházky, velitele Západního vojenského okruhu, o postupu invazních vojsk ve dnech 20. – 21. 8. 1968
Archivní soubor: Velitelství 1. armády Příbram
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

53.
Název AKP:
 Urbář kláštera strahovského 1410

Archivní soubor: Premonstráti – klášter Strahov, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv – depozitum
Datum prohlášení: 28. července 1982
Rozšířeno: rozšířeno o druhý, starší urbář strahovského kláštera z 15. století
Datum rozšíření: 4. ledna 2024