Prodej knihy vzpomínek prof. Ivana Hlaváčka “Život mezi listinami a knihami”

Knihu mohou zájemci zakoupit na těchto místech:

– v badatelně Národního archivu v ulici Milady Horákové

– u kolegy Jana Kahudy v Národním archivu na Chodovci

– v knihkupectví Academia na Václavském náměstí

– v knihkupectví Karolinum v Celetné ulici

– v knihkupectví Ostrov v Ostrovní ulici v Praze

Kniha bude dále v prodeji na akcích pořádaných Českou archivní společností.

Zájemci o zaslání poštou (s platbou na účet) mohou kontaktovat kol. Michala Sejka ze Státního okresního archivu Benešov (michal.sejk@soapraha.cz).

Cena výtisku činí 500,- Kč.