Je stále těžké tomu uvěřit…

Klára Holcová začala na Katedře PVH a archivního studia působit na podzim roku 2022. V březnu tohoto roku přišla na členskou schůzi Pražské studentské sekce České archivní společnosti a bez váhání se rozhodla kandidovat do výboru. Od té doby i přes řadu zájmů a volnočasových aktivit, stejně jako přes studium náročného dvouoboru, se podílela na činnosti a téměř na všech akcích spolku. Letos v září prováděla prvními kroky na univerzitě nové studenty archivnictví a PVH a uvedla tak do našeho světa řadu kolegů, kteří si ji budou navždy pamatovat.

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. Věnujte prosím tichou vzpomínku naší milé kolegyni archivářce a všem dalším obětem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Čest jejich památce a upřímnou soustrast rodině a všem blízkým.