ROČENKY ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI

ČAS v roce 2002. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 80-903251-0-6
Vydala ČAS v Praze v roce 2003
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
176 s., 15 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2003. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 80-903251-1-4
Vydala ČAS v Praze v roce 2004
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
240 s., 12 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2004. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 80-903251-2-2
Vydala ČAS v Praze v roce 2005
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
192 s., 20 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2005. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 80-903251-3-0
Vydala ČAS v Praze v roce 2006
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
192 s., 10 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2006. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-903251-4-2
Vydala ČAS v Praze v roce 2007
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
183 s., 7 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2007. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-903251-5-9
Vydala ČAS v Praze v roce 2008
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
183 s., 7 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2008. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-903251-7-3
Vydala ČAS v Praze v roce 2009
Redakce: Jiří Smitka
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
168 s., 18 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2009. Ročenka České archivní společnosti v roce 20. výročí (obálka, obsah)
ISBN 978-80-903251-8-0
Vydala ČAS v Praze v roce 2010
Redakce: Jiří Smitka, Jan Kahuda
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
224 s., 31 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2010. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-904688-0-1
Vydala ČAS v Praze v roce 2011
Redakce: Jiří Smitka, Jan Kahuda
Sazba: Milan Job – DTP studio Příbram
Tisk: Tiskárna PRIMA, společnost s r. o.
224 s., 74 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2011. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-904688-1-8
Vydala ČAS v Praze v roce 2012
Redakce: Jiří Smitka, Michal Sejk
Sazba: Milan Job – DTP studio Rožmitál pod Třemšínem
Tisk: PBtisk, s. r. o. Příbram
216 s., 79 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2012. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-904688-3-2
Vydala ČAS v Praze v roce 2013
Redakce: Jiří Smitka, Michal Sejk
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
204 s., 88 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2013. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-904688-6-3
Vydala ČAS v Praze v roce 2014
Redakce: Jiří Smitka, Michal Sejk
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
196 s.
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2014. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-904688-8-7
Vydala ČAS v Praze v roce 2015
Redakce: Jiří Smitka, Michal Sejk, Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
224 s., 111 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2015. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-904688-9-4
Vydala ČAS v Praze v roce 2016
Redakce: Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec, Michal Sejk, Jiří Smitka
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
312 s., 124 fotografií
Náklad 500 výtisků

ČAS v roce 2016. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-88223-01-6
Vydala ČAS v Praze v roce 2017
Redakce: Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec, Michal Sejk, Jiří Smitka
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
284 s., 132 fotografií
Náklad 600 výtisků

ČAS v roce 2017. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-88223-02-3
Vydala ČAS v Praze v roce 2018
Redakce: Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec, Michal Sejk, Jana Barbora Slaběňáková, Jiří Smitka
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
372 s., 175 fotografií
Náklad 600 výtisků

ČAS v roce 2018. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-88223-04-7
Vydala ČAS v Praze v roce 2019
Redakce: Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec, Michal Sejk, Michal Severa, Jana Barbora Slaběňáková
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
188 s., 144 fotografií
Náklad 600 výtisků

ČAS v roce 2019. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-88223-05-4
Vydala ČAS v Praze v roce 2020
Redakce: Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec, Michal Sejk, Michal Severa, Jana Barbora Slaběňáková
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.
216 s., 123 fotografií
Náklad 600 výtisků

ČAS v roce 2020 a 2021. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-88223-07-8
Vydala ČAS v Praze v roce 2022
Redakce: Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec, Michal Sejk, Michal Severa, Jana Barbora Slaběňáková
Sazba: Radek Trojášek, Lucie Szücsová
Tisk: Helma Beta spol. s r. o.
200 s., 74 fotografií
Náklad 600 výtisků

ČAS v roce 2022. Ročenka České archivní společnosti (obálka, obsah)
ISBN 978-80-88223-09-2
Vydala ČAS v Praze v roce 2023
Redakce: Pavel Jakubec, Michal Sejk, Jana Barbora Slaběňáková
Sazba a tisk: Helma Beta spol. s r. o.
112 s., 79 fotografií
Náklad 600 výtisků

 

OSTATNÍ PUBLIKACE

Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí (obálka, obsah)
Redakce: Marie Ryantová
ISBN 978-80-904688-2-5
Vydala ČAS v Praze v roce 2011
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
280 s.
Náklad 700 výtisků

Býti archivářem. Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích (obálka, obsah)
Redakce: Marie Ryantová
ISBN 978-80-904688-5-6
Vydala ČAS v Praze v roce 2012
Sazba: Bohumír Němec – Veduta nakladatelství a vydavatelství České Budějovice
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
224 s.
Náklad 500 výtisků

Průmysl – město – archiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví (obálka, obsah)
Sborník příspěvků z 15. konference archivářů České republiky konané ve dnech 3. – 5. června 2013 v Ostravě-Vítkovicích
Redakce: Lenka Matušíková, Jan Kahuda, Jiří Smitka
ISBN 978-80-904688-4-9
Vydala ČAS v Praze v roce 2013
Sazba: Marie Roubíčková
Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
296 s., 82 fotografií
Náklad 300 výtisků

Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech (obálka, obsah)
Sborník příspěvků z 16. konference archivářů České republiky konané ve dnech 7. – 9. dubna 2015 v Poděbradech
Redakce: Marek Ďurčanský, Michal Sejk
ISBN 978-80-88223-00-9
Vydala ČAS v Praze v roce 2016
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
296 s., 41 obrázků
Náklad 500 výtisků.

Německá okupační správa v letech 1938–1945 (obálka, obsah)
Redakce: Zdeněk Kravar, Marek Poloncarz, Karel Řeháček
ISBN 978-80-88223-03-0
Vydala ČAS v Praze v roce 2018
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.
304 s., 37 obrázků
Náklad 600 výtisků