Záznam z odborné části celodenního setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti 12. dubna 2023

Zkušenosti ze stavby archivních budov, adaptací prostor a stěhování archivů od roku 2010 ➢ Jiřina Prokopová: Stavby a adaptace archivních pracovišť vybraných akreditovaných archivů…Více

Continue reading "Záznam z odborné části celodenního setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti 12. dubna 2023"