Přednáškový cyklus “Býti archivářem”, PhDr. Karel Müller; 15.4.2024 v Českých Budějovicích

 

BÝTI ARCHIVÁŘEM

I v tomto semestru pokračuje dlouhodobý přednáškový cyklus, pořádaný Ústavem archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské university ve spolupráci se Státním okresním archivem v Českých Budějovicích a studentskou sekcí České archivní společnosti v Českých Budějovicích, jehož cílem je představit významné osobnosti, které mají vztah k českému archivnictví, seznámit s jejich osudy, které je přivedly k oboru, jež je pak provázel celý život či alespoň jeho část, i s jejich činností a názory na povolání archiváře. Jako další přijal pozvání a v rámci cyklu laskavě vystoupí

v pondělí dne 15. dubna 2024

PhDr. Karel Müller,

dlouholetý ředitel Zemského archivu v Opavě,
externí vyučující na Slezské univerzitě v Opavě
a na Univerzitě Palackého v Olomouci,
někdejší člen Vědecké archivní rady ministra vnitra ČR,
držitel medaile Za zásluhy o české archivnictví,
specialista v oboru heraldiky, sfragistiky, genealogie a vexilologie
(a člen podvýboru Parlamentu ČR pro heraldiku a vexilologii),
autor či spoluautor řady historických prací a edic.

Přednáška se koná od 15 hodin
ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích.