Konference “Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků”, 6.–8. listopadu 2024 v Sázavě a Kutné Hoře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás touto cestou pozval na mezinárodní vědeckou konferenci Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků, která se uskuteční ve dnech 6. až 8. listopadu 2024 v Sázavě a Kutné Hoře.

V letošním roce uplyne 820 let od údajného svatořečení sv. Prokopa, jednoho z patronů Čech. Právě toto výročí se Státnímu oblastnímu archivu v Praze spolu s Archeologickým ústavem a Historickým ústavem AV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Českým muzeem stříbra, Národním památkovým ústavem a Arcibiskupstvím pražským stalo inspirací pro uspořádání výše zmíněné konference. Cílem mezinárodního vědeckého setkání bude nejen reflexe osobnosti a osudu sv. Prokopa, ale také představení nejnovějších výsledků vědeckého bádání souvisejícího s prostorem sázavského kláštera, spjatého se jménem tohoto světce, a sledování proměn kanonizačních procesů od „prokopských“ časů po současnost, tedy po 21. století.

Záštitu konferenci poskytla paní hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková a Jeho Excelence Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český.

Pozvánku naleznete v příloze, další informace (včetně online přihlášky) na webových stránkách https://www.soapraha.cz/svatyprokop.

Budeme rádi, pokud naše pozvání rozešlete i mezi své kolegyně a kolegy, pro které by mohla být konference přínosem.

S pozdravem

Karel Koucký, ředitel SOA v Praze