Workshop: Náboženství ústy kazatelů, 21.–22. června 2019 v Prácheňském muzeu v Písku

Ve dnech 21. a 22. června 2019 se v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku, Velké náměstí 114, Písek, uskuteční workshop Náboženství ústy kazatelů, které pořádá Historický ústav AV ČR, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum…Více

Continue reading "Workshop: Náboženství ústy kazatelů, 21.–22. června 2019 v Prácheňském muzeu v Písku"