Workshop: Kultura převratů. Revoluce 1918/19 a 1989/90 a jejich státoprávní souvislosti

Dne 24. června 2019 se v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, uskuteční workshop

Kultura převratů. Revoluce 1918/19 a 1989/90 a jejich státoprávní souvislosti.

Akci pořádá Historický ústav AV ČR a Filosofický ústav AV ČR v rámci Strategie AV21

PROGRAM