Workshop: Náboženství ústy kazatelů, 21.–22. června 2019 v Prácheňském muzeu v Písku

Ve dnech 21. 22. června 2019 se v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku, Velké náměstí 114, Písek, uskuteční workshop
Náboženství ústy kazatelů,
které pořádá Historický ústav AV ČR, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum Náchodska a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
Akce se koná v rámci grantového projektu “Zrozeni z osvícenských reforem“.

PROGRAM