Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pořádá Workshop “Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku IV. Písemná úřední komunikace v (raném) novověku (1526–1945)”, 21. listopadu v Hradci Králové

Více

Continue reading "Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pořádá Workshop “Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku IV. Písemná úřední komunikace v (raném) novověku (1526–1945)”, 21. listopadu v Hradci Králové"