Zápis č. 9 z řádné schůze výbor České archivní společnosti, z.s., konané 1. února na odboru archivní správy a spisové služby MV

Zápis č. 9 z řádné schůze výbor České archivní společnosti, z.s., konané 1. února na odboru archivní správy a spisové služby MV…Více

Continue reading "Zápis č. 9 z řádné schůze výbor České archivní společnosti, z.s., konané 1. února na odboru archivní správy a spisové služby MV"