Záznam z II. celodenního setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti 8. dubna 2024 v Národním technickém muzeu

 

Prezentace přednášejících: