Cyklus přednášek Věry Smolové

V roce 2019 pokračuje ve svatohorském refektáři cyklus přednášek Věry Smolové Cesty do minulosti Svaté Hory. I na rok 2019 totiž připadá několik kulatých…Více

Continue reading "Cyklus přednášek Věry Smolové"

Okupace 68 Plzeň

Archiv města Plzně a Západočeské muzeum ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni připravily obsáhlou výstavu Okupace 68 Plzeň. Prostřednictvím fotografií, dobových tiskovin…Více

Continue reading "Okupace 68 Plzeň"

Den otevřených dveří

V rámci prohlídek uvidíte ukázky archiválií, depozitáře, restaurátorskou dílnu a další běžně nepřístupné prostory….Více

Continue reading "Den otevřených dveří"