Call for Papers: Město se baví (do roku 1848), 22.-23. října 2019, Praha, mezinárodní konference

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,
v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 38. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem „Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života“ se bude konat ve dnech 22. a 23. října 2019 v Praze (budova Akademie věd ČR).

Cílem konference je otevřít různá témata týkající se zábavy, kulturního života a variantních forem rozptýlení městské společnosti, konané jak v privátním, tak veřejném prostoru města od středověku do poloviny 19. století. Rádi bychom sledovali nejen fenomén zábavy v městském prostředí, její aspekty a proměny jejích funkcí, ale i to, jak se modifikovala její podoba, jak byla vnímána obyvateli města i jak na ní nahlíželi představitelé světské či církevní správy. To vše a řadu dalších otázek bychom chtěli přiblížit na příkladu Prahy, a to jako obvykle v komparaci se situací s urbánním prostředím v českých zemích a rovněž v zahraničních metropolích. Více v přiloženém

CALL FOR PAPERS

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2019 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Shrnující informace:

  • Termín konání: 22.–23. října 2019
  • Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
  • Termín podání přihlášek: 15. dubna 2019 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)
  • Délka příspěvku: max. 15–20 minut
  • Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina
  • Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady Documenta Pragensia (max. 25 normostran) http://www.ahmp.cz/index.html?mid=52&wstyle=0&page=%27%27
  • Konferenční poplatek: nehradí se
  • URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=132&wstyle=0&page=%27%27

Dovolujeme si Vás také požádat o rozšíření tohoto e-mailu mezi další případné zájemce z Vašeho okolí.

Jménem organizátorů
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Kontaktní adresa:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu, URL: www.ahmp.cz