Nově vyšlo: Nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

Documenta Pragensia Supplementa VIII
Radnice, rynek a tržiště 
Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina 
Praha | Archiv hl. města Prahy | Univerzita J. E. Purkyně |  Scriptorium | 2017 | ISBN  978-80-86852-70-6Cena: 250 Kč

Obsah a resuméSeznam autorů