Nově vyšlo: Jan Nepomuk hrabě Harrach – Ze života českého kavalíra

Jan Nepomuk hrabě Harrach – ze života českého kavalíra
Vydala Správa Krkonošského národního parku v roce 2018.
Text: Jan Luštinec ve spolupráci s Jaromírem Tlustým a Petrem Noskem.

Osobnost Jana hraběte Harracha stále více přitahuje pozornost veřejnosti. Po rozebrání drobné brožury není na trhu žádná publikace, jež by o něm  podávala podrobnější informace. To nás vedlo také
k vydání této knihy.

Pokoušíme se v ní osobnost tohoto mimořádného šlechtice načrtnout poněkud výraznějšími tahy. Publikace je určena pro širší veřejnost, a tomu jsme přizpůsobili
i její obsah a strukturu. Proto připojujeme v příloze také drobné postřehy, komentáře atd. Ze stejného důvodu jsme knihu opatřili poněkud větším množstvím vysvětlivek, než bývá zvykem. Věříme, že čtenářům nabídneme nové a širší pohledy a podnítíme jejich další zájem o “českého kavalíra” i místa s ním spojená. A budeme rádi, když
v budoucnu naše snahy vyústí ve vydání podrobné monografie.

Eshop KRNAP

Rozhovor s autorem (idnes)