Archiv hlavního města Prahy hledá knihovnici-specialistku/ knihovníka-specialistu

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy
zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), vyhlašuje dne 21. ledna 2019

výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
knihovník – specialista / knihovnice – specialistka
v odboru „Archiv hlavního města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 0386)
Sjednaný druh práce: knihovník – specialista / knihovnice – specialistka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 11
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Předpokládaný nástup: 15. 3. 2019 nebo dle dohody.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (více informací zde)