Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Zkušenosti z Mezinárodního dne archivů

Vážené kolegyně a kolegové, v rámci nově zřízeného diskusního fóra na našem webu se můžete s kolegy podělit o vaše zkušenosti s pořádáním MDA ve vašich archivech. Můžete tím ...

Označeno v Novinky

Archiv bezpečnostních složek nabízí volnou pracovní pozici – archivář

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje dnem 24. 11. 2014 výběrové řízení na obsazení pracovního místa do Oddělení pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

  • místo výkonu práce: Praha
  • pracovní zařazení: Archivář
  • platová třída: 10; dle nařízení vlády č. 564/2006 Číst dále ›
Označeno v Novinky

Téměř čtvrt tisíciletí. 230 let katedry pomocných věd historických – pozvánka na výstavu

Vážený pane,
Vážená paní,

děkanka Filozofické fakulty UK v Praze a Katedra pomocných věd historických a archivního studia si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy „Téměř čtvrt tisíciletí. 230 let katedry pomocných věd historických“. Vernisáž proběhne 26. listopadu 2014 v 17 hodin ve vestibulu hlavní Číst dále ›

Označeno v Novinky

SOkA Klatovy hledá archivářku/ře

Volná pracovní pozice – SOkA Klatovy
Označeno v Novinky

V pátek dne 14. 11. 2014 proběhlo v prostorách SOA v Praze slavnostní vyhlášení Studentské vědecké soutěže ČAS (foto Jiří Škabrada)

Fotogalerie – odkaz
Označeno v Novinky, Slide

AHMP si vás dovoluje pozvat na slavnostní křest nové knihy kolegyně Jitky Janečkové do Plzně

Pozvánka na křest knihy Jitky Janečkové: Mráz kopřivu nepálí
Označeno v Novinky

Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na mezinárodní pracovní setkání: Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space, které ve dnech 1. a 2. prosince 2014 pořádá Ústav pomocných věd historických a archivnictví Číst dále ›

Označeno v Novinky

Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky – mezinárodní vědecká konference

Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky
mezinárodní vědecká konference

Pořadatelé: Historický ústav Akademie věd České republiky a Archiv hlavního města Prahy

Termín konání: 27.–29. 5. 2015

Místo konání: přednáškový sál, Clam-Gallasův palác, Praha

V roce 2015 uplyne 600 let Číst dále ›

Označeno v Novinky

Prosba Historického ústavu FF MU v Brně o případné zaslání multiplikátů SAP z vašich knihoven

Vážení kolegové,

v knihovně Historického ústavu FF MU bychom rádi doplnili řadu Sborníku archivních prací.
Proto se na Vás obracím s prosbou, zda se ve vašich archivech nenachází některé z následujících exemplářů a zda byste nebyli ochotni nám je věnovat.

Děkuji (jistě i za generace vděčných studentů),

Lenka Číst dále ›

Označeno v Novinky

Hornický seminář v NTM na téma: důlní díla – výzkum, využití, konverze, památková ochrana, zpřístupňování, muzea, těžba, sanace, rekultivace

Vážení přátelé, vážení kolegové, vážené kolegyně!

Dovolte mi Vás pozvat na tradiční hornický seminář v Národním technickém museu, který se bude konat 4. prosince 2014 v NTM Praha.
Seminář tematicky navazuje na ročník 2012 a 2013.
Podrobnosti níže uvedené, popř. PDF v příloze – možno šířit mezi případné Číst dále ›

Označeno v Novinky

Učené Čechy a Morava a Historia Litteraria v 18. a na počátku 19. století

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

posíláme Vám program pracovního setkání nazvaného UČENÉ ČECHY A MORAVA A HISTORIA LITTERARIA V 18. A NA POČÁTKU 19. STOLETÍ, na něž Vás srdečně zveme. Protože bychom rádi uvedená témata, která jsou v současné české historiografii málo frekventovaná, prodiskutovali, Číst dále ›

Označeno v Novinky