Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Označeno v

„Jak psát dějiny měst“? – na mezinárodní konferenci vás zve Archiv města Brna

Program + přihláška na konferenci

Témata do diskusního panelu

Označeno v Novinky

53. ročník sympozia HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

53. ročník sympozia HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE – program 2014

Přihláška

Označeno v Novinky

Jubilejní rok 2015, 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby

Výzva Společnosti Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

http://www.jakubjanryba.cz/

Označeno v Novinky

Digitalizované mapy velkostatků uložených v SOA v Zámrsku

http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/digitalizovane-mapy-velkostatku-ulozenych-v-soa-v-zamrsku/

Seznam digitalizovaných map z fondů velkostatků uložených v SOA Zámrsk s přímými odkazy na online náhled. Jedná se o mapy zařazené do projektu Virtuální mapová sbírka (http://www.chartae-antiquae.cz/cs/about).

Seznam Číst dále ›

Označeno v Novinky

Oznámení o novém svazku Edice tolerančních přihlášek: Litoměřicko

Historická společnost VERITAS dává na vědomí všem zájemcům, že na září 2014 připravila k  distribuci druhé, doplněné a opravené vydání
Edice tolerančních přihlášek z  let 1781–1782. Jde o svazek:

země Čechy, kraj 5. Litoměřice

Svazek je rozšiřován elektronicky – volně ke stažení na webové adrese http://veritas.evangnet.cz. Číst dále ›

Označeno v Novinky

Pracovní příležitost na generálním ředitelství NPÚ: metodický zaměstnanec – vedoucí spisovny a podatelny

Generální ředitelství Národního památkového ústavu vypisuje výběrové řízení na pozici: metodický zaměstnanec – vedoucí spisovny a podatelny.
Výběrové řízení je oznámeno na:
http://www.npu.cz/news/15055-n/

Pracovní náplň:

  • metodická pomoc územním pracovištím a vnitřním útvarům NPÚ
  • koordinace činnosti Číst dále ›

Označeno v Novinky

Novinky Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Novinky Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

  • Ženy a politika (1890 – 1938)

    Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2014, 364 s.
    ISBN: 978-80-87782-24-8

    Tým historiček a historiků z různých vzdělávacích a vědeckých institucí Čech, Moravy a Slovenska pod vedením editorek Marie Bahenské a Jany Číst dále ›

Označeno v Novinky

Zveme na unikátní výstavu do Národního archivu v Praze

Ve dnech 26. až 29. září 2014 (10 – 17 hod) Národní archiv zpřístupní v hlavní budově v Praze 4 – Chodovci pod názvem „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru“ vybraný soubor unikátních listin a dalších archiválií dokládajících Jiřího mírovou zahraniční politiku i jeho vládu v českých zemích. Návštěvníci Číst dále ›

Označeno v Novinky

Historický seminář Proudné Labe, zlatá žíla

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na historický seminář Proudné Labe, zlatá žíla, který se bude konat v úterý 7. října 2014 v Národním technickém muzeu.

Labe

Program semináře

Za pořadatele

Michal Plavec
kurátor letecké sbírky
Národní technické muzeum
Kostelní Číst dále ›

Označeno v Novinky

Industriální stopy 2014/ čtvrt století poté

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás upozornili a pozvali na konferenci Industriální stopy 2014/ čtvrt století poté, která je součástí řešeného projektu Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT – Industriální topografie České republiky.
Setkání se uskuteční 28. srpna 2014 Číst dále ›

Označeno v Novinky