Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

ČAS spolupořádá mezinárodní vědeckou konferenci „Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele“

Srdečně vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci uspořádanou při příležitosti 170. výročí narození Ludvíka Salvátora Toskánského: „Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915) ...

Označeno v Novinky

Konference Město a jeho hradby

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy, pořádanou ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

„Záznamy v archivech východních Čech.“ – 4. ročník genealogické konference pro širokou veřejnost

Přijměte pozvání na 4. ročník GENEALOGICKÉ KONFERENCE, která se uskuteční dne 14. října 2017 v Knihovně města Hradce Králové. Nosným tématem letošní konference jsou „Záznamy v archivech východních Čech.“

Registrace a podrobné informace jsou k dispozici na www.geneakonf.cz

21686134_1775006995859989_6257022395353587524_n


Program 4. ročníku genealogické (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Konference COMOTOVIA 2017 věnovaná 90. výročí spojení Chomutova a Horní Vsi do jedné územní samosprávné obce

Statutární město Chomutov
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

si Vás dovolují pozvat na konferenci

COMOTOVIA 2017

věnovanou 90. výročí spojení Chomutova a Horní Vsi do jedné územní samosprávné obce
(1928 – 2018)

Chomutov 7. listopadu 2017
zasedací (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Svatováclavský seminář a sborník 2017

Státní okresní archiv Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka a Společnost Vincenze Priessnitze

zvou na

XVII. svatováclavské setkání, vlastivědný seminář,
konaný ve středu 27. září 2017 v Lázních Jeseník – Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria

na téma

750 let města Jeseníku

Program:

Označeno v Novinky

Co skrývá zapečetěná obálka? — Poslední slova T. G. Masaryka!

Dne 24. dubna 1996 získal tehdejší Státní ústřední archiv (dnes Národní archiv v Praze) vzácný přírůstek — osobní archiv Jana Masaryka, někdejšího ministra zahraničních věcí. Řediteli archivní správy Ministerstva vnitra PhDr. Oldřichu Sládkovi, CSc. jej předali JUDr. Antonín Sum, CSc. a Catriona Soukupová, (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Mělník zve na mezioborovou konferenci Proutěná kultura v kontextu času a prostoru

Vážené dámy a pánové,
Vážené kolegyně a kolegové,

město Mělník a Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník si Vás dovolují pozvat na mezioborovou konferenci s názvem „Proutěná kultura v kontextu času a prostoru“, která se uskuteční 22. – 23. května 2018.
Call for papers – Proutěná (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů

Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR tímto vyzývají k
přihlášení příspěvků

na odborný vědecký workshop
Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů

Workshop se uskuteční dne 9. listopadu (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Zápis č. 4 ze schůze výboru ČAS

Zápis č. 4

Označeno v Novinky, Slide

Pozvánka na Olomouckou religionistickou konferenci (magie a čarodějnictví v historické a antropologické perspektivě)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru srdečně pozvala na Olomouckou religionistickou konferenci, kterou organizuje katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 20. ̶ 21. září 2017 v prostorách Konviktu (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Benešov zve na odborný seminář České pivovarnictví v procesu modernizace

Odborný seminář „České pivovarnictví v procesu modernizace“ je určený zdarma i široké veřejnosti. Nutná registrace na akci zde: https://goo.gl/forms/ThVYM2A25Sh2F3Rf2. (registrace otevřena do 24. září 2017, nebo do naplnění kapacity).

21762373_368835023550612_4989593495992392263_o

Akce se uskuteční v běžně nepřístupných prostorách někdejší administrativní (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2