Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví se Česká arc ...

Označeno v Novinky

SOkA Rakovník Vás zve u příležitosti 600. výročí upálení Jeronýma Pražského na drobnou výstavu Jeroným Pražský a Hostokryje.

20160321153858-plakat-jeronym-a-hostokryje-2016


20160525091929-pozvanka-den-otevrenych-dveri-2016

Označeno v Novinky

SOA Litoměřice zve na muzejní noc 2016

SOA Litoměřice – Oddělení správy fondů a sbírek, pracoviště Litoměřice – Kamýcká vás srdečně zve v pátek 27. května 2016 od 17 do 22 hodin do litoměřického muzea na MUZEJNÍ NOC. Pod vedením zkušených restaurátorek našeho archivu si budete moci vyrobit slepotisk s motivy krajiny Českého středohoří. Archivářky (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Monastica Historia III : Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

Vážení kolegové,

dovoluji si Vám zaslat pozvánku na již třetí pokračování cyklu mezinárodních konferencí Monastica historia, které se koná od 21. do 23. září 2016 v prostředí proslulého benediktinského kláštera Melk. Prosím o případné zveřejnění ve Vašich institucích. Zájemci o účast na konferenci ať (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Kroměříž srdečně zve na výstavu „Svatba v zrcadle dějin“

V kroměřížském archivu bude ve středu dne 1. června 2016 slavnostní vernisáží zahájena výstava Svatba v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné důležitosti představuje z hlediska dochovaných archivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, matričních záznamů, svatebních smluv, oddacích listů, snubních (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archivu

Oznamujeme všem badatelům, že v období od 1. do 26. srpna 2016 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Označeno v Novinky

Na webových stránkách SOA v Plzni byly aktualizovány seznamy archivních pomůcek

Na webových stránkách Státního oblastního archivu v Plzni i příslušných okresních archivů byly aktualizovány seznamy archivních pomůcek. V rámci seznamu je nyní na webu zpřístupněno 3171 souborů archivních pomůcek v textové podobě ve formátu pdf a 39 fotokopií starších inventářů.

Seznamy archivních (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Příbram si vás dovoluje pozvat na výstavu „Tisíc pozdravů z Příbrami, podoby města na historických pohlednicích a medailích“.

plakat_tisk

Označeno v Novinky

UZAVŘENÍ BADATELNY SOA V ZÁMRSKU V ROCE 2016

Badatelna Státního oblastního archivu v Zámrsku bude v roce 2016 uzavřena v těchto dnech:

  • ČTVRTEK 9. ČERVNA 2016 – z důvodu doprovodných přednášek ke Dni otevřených dveří
  • PONDĚLÍ 4. ČERVENCE 2016 – provozní důvody
  • ČTVRTEK 7. ČERVENCE 2016 – provozní důvody
  • ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2016 – provozní důvody
  • 19. (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Elektronické publikování a digitalizace odborné a vědecké literatury

SEMINÁŘ AUTORSKÉ PRÁVO V PRAXI III. Elektronické publikování a digitalizace odborné a vědecké literatury

Zveme Vás na seminář Autorské právo v praxi III. http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/autorske-pravo-v-praxi-iii–73, který se bude konat dne 8. 6. 2016 v přednáškovém sále ÚTIA AV (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Dne 9. 5. 2016 zemřel Dr. Karel Dolista, poslední absolvent z posledního ročníku Státní archivní školy

Česká archivní společnost obdržela smutnou zprávu o úmrtí dr. Karla Dolisty, dobrého a vzácného člověka, kolegy archiváře a již posledního absolventa z posledního ročníku Státní archivní školy.

Dr. Karel Dolista – parte

Dr. Karel Dolista (9. 9. 1921 Kovářov – 9. 5. 2016 Praha), v letech 1946 – 1951 (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2