Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Označeno v

„Příbehy hasičských praporů“ – tentokrát ve Velvarech

Výstava „Příbehy hasičských praporů“ se opět posunula na další štaci a bude k vidění opět v jiném kontextu a obměněné verzi. Na dlouhou dobu naposledy bude vystaven originál restaurovaného nejstaršího českého hasičského praporu.

Výstava bude instalována v městském muzeu ve Velvarech, otevřena bude ve dnech 28. dubna – 28. června dle otvírací doby muzea (denně mimo pondělí)

pozvanka-výstava muzeum
Označeno v Novinky

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
a
Národní archiv


V Praze 10. dubna 2014

Dvěstětřicáté výročí vzniku katedry pomocných věd historických na pražské univerzitě a zároveň padesáté výročí ustavení katedry pomocných věd historických a archivnictví v současné podobě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity je příležitostí, aby si pracovníci katedry, její absolventi, archiváři i další kolegové z oboru v České republice i v zahraničí připomněli tradici oboru, pěstovaného na Karlově univerzitě v různé podobě od 18. století (s „prehistorií“ od století patnáctého), a mezníky jeho vývoje od vzniku samostatné stolice pomocných věd historických v roce 1784, stejně jako tradici českého archivního školství od založení Státní archivní školy v roce 1919, včetně osobností, které se na prosazení a rozvoji oboru podílely, a zamysleli se nad současným postavením a funkcí obou blízkých oborů a jejich perspektivou.
Při této příležitosti se katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem rozhodla uspořádat ve dnech 22. – 24. října 2014 odbornou konferenci

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví.

Srdečně zveme k účasti na této konferenci všechny, kdo mají zájem o uvedenou problematiku ať již jako referenti nebo posluchači.

Přihlášky s názvy příspěvků a stručnou charakteristikou posílejte prosím do 30. června t.r., písemně na adresu:

Katedra PVHAS
Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

nebo elektronicky na adresu:
pvh-l@ff.cuni.cz

Předpokládáme referáty v délce 25 minut, diskusní příspěvky 15 minut.
Konferenční poplatek bude činit 150,- Kč (referenti neplatí). Pokud máte zájem o rezervaci ubytování, sdělte tuto skutečnost včetně termínu současně s přihláškou.

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
vedoucí katedry PVHAS

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Označeno v Novinky

Novým ředitelem ÚSTR se stal Zdeněk Hazdra

Novým ředitelem ÚSTR se stal Zdeněk Hazdra
Označeno v Novinky

Přednáška pana Priit Pirska, generálního ředitele Národního archivu Estonské republiky v rámci projektu „ENArC“: „Towards the digital archives: Summing up the first lessons“

prednaska-pozvankaCZ-2

Více o projektu ENArC čtěte zde: http://enarc.icar-us.eu

Označeno v Novinky

Digitalizace karet Pátrací služby (Suchdienst) dokončena

Z války je stále nezvěstných asi 1,2 milionu Němců
Označeno v Novinky

350 let královéhradecké diecéze – odborná konference

350 let královéhradecké diecéze – odborná konference

Označeno v Novinky

Ještědská pobočka České archivní společnosti Vás srdečně zve na odborný seminář o správě knihoven archivů a muzeí

 

Ještědská pobočka České archivní společnosti
a Krajská vědecká knihovna v Liberci

Vás srdečně zvou na

SEMINÁŘ O SPRÁVĚ KNIHOVEN ARCHIVŮ A MUZEÍ

v úterý 29. dubna 2014 od 9.00 hodin

Místo konání:
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1
4. patro, malý sál

Program semináře:

9.00 Zahájení

 • Úvod – systém knihoven
  • Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 (2020)
  • Centrální portál knihoven
 • Legislativní rámec činnosti knihoven
  • Zákon č. 257/2001 Sb. a prováděcí vyhláška č. 88/2002 Sb.
  • Činnosti související s legislativními dokumenty prakticky (evidence a revize knihov-ních fondů)
  • Zdroje informací pro knihovníky

10.30 – 10.45 Přestávka na občerstvení (bude zajištěno pobočkou)

 • Služby KVK v Liberci
  • Meziknihovní výpůjční služba
  • Rešeršní služba
 • Regionální informace – zdroje dostupné prostřednictvím on-line katalogu KVK v Liberci
 • Program VISK (Veřejné informační služby knihoven) – možný zdroj finančních prostředků i pro archivní a muzejní knihovny
 • Diskuze

12. 15 – 13. 15 Přestávka na oběd

 • Exkurze po Krajské vědecké knihovně v Liberci a do synagogy (cca do 15.15 hod.)

Přihlášky na tento seminář zasílejte prosím do čtvrtka 24. dubna 2014 na e-mailovou adresu Jestedska.pobocka.CAS@seznam.cz – uveďte laskavě název vysílající instituce, celé jméno a pracovní zařazení účastníka. Seminář je bezplatný.

Mgr. Blanka Konvalinková, v. r.ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci

Mgr. Pavel Jakubec, v. r.předseda Ještědské pobočky ČAS

GPS souřadnice: 50.7716811,15.0586
http://www.kvkli.cz/o-knihovne/zakladni-o-knihovne/kde-nas-najdete.html
Popis cesty do knihovny a možností parkování

Označeno v Novinky

VIII. pardubické bienále – na téma „Město a válka“

Dobrý den,
srdečně si dovolujeme pozvat všechny zájemce z Vašich řad na tradiční VIII. pardubické bienále, tentokrát na téma „Město a válka“, které se koná v prostorách pardubického zámku ve dnech 24. – 25. 4. 2014.
Prosíme Vás tímto o přeposlání informace případným zájemcům z Vašeho pracoviště.
Informace naleznou zájemci na adrese:
http://uhv.upce.cz/cs/viii-pardubicke-bienale/
Za Ústav historických věd Filozofické Fakulty Univerzity Pardubice
Mgr. Tomáš Richter

Tomáš Richter
tom.richter@bigmail.cz
konferenční příručka
Označeno v Novinky

Vzrůstající obliba sestavování rodokmenů začíná ohrožovat dobové dokumenty. O staré úřední knihy je obrovský zájem, ale časté prohlížení jim nesvědčí.

Vzrůstající obliba sestavování rodokmenů začíná ohrožovat dobové dokumenty
Označeno v Novinky

Nahlížení do živých matričních knih a sbírky listin

MV uveřejnilo výklad k nahlížení do zejm. živých matričních knih a sbírky listin viz http://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx.
Označeno v Novinky