Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví se Česká arc ...

Označeno v Novinky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli

SOAZ-ZA-2018/765-2
Datum: 23. 4. 2018

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Proudy. Literatura německého jazyka v Brně 1848-1945 – pozvánka na výstavu

Milí příznivci historie a literatury, srdečně vás zveme na výstavu Proudy. Literatura německého jazyka v Brně 1848-1945, která bude zahájena 16. 5. 2018 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě a potrvá do 28. 10. 2018.

Výstava přiblíží mnohostrannost literární produkce autorů německého jazyka, (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Konferencia – Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé

Vážené dámy a vážení páni,

radi by sme Vás informovali o konferencii, ktorá sa bude konať na pôde SAV v novembri 2018 pri príležitosti 80. narodenín archivára a historika PhDr. Jozefa Klačku na tému „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Nález archiválií dokumentujících politický proces s Rudolfem Slánským – oficiální vyjádření Národního archivu

Nález archiválií dokumentujících politický proces s Rudolfem Slánským

V roce 1991 převzal Národní archiv, podle § 3 ústavního zákona č. 496/1990 Sb. o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky, archiválie týkající se činnosti ústředního výboru (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Praha – východ hledá archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení ve Státním oblastním archivu v Praze

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Výstava Československo a Podkarpatská Rus + historické filmové záběry v Národním archivu

Výstava Československo a Podkarpatská Rus
Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

1. LF UK hledá dočasnou pomocnou vědeckou sílu (brigádníka)

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, děkanát – personální odd.
se sídlem Kateřinská 32, 121 08 Praha 2,

přijme brigádníka/brigádnici na dohodu o provedení práce.

Náplň práce:

  • příprava, sepsání, příp. kompletace personálních spisů bývalých zaměstnanců 1. LF UK k předání z archivu fakulty do (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Archivy a univerzity v digitálním světě. Současné trendy ve zpřístupňování archiválií

Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Národní archiv
ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro archivní výzkum (International Centre for Archival Research – ICARUS) a projektem EU – Community as Opportunity
srdečně zvou na pracovní setkání:

Archivy (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Workshop na téma „Diplomacy, War and Economy in the Early Modern Period“

Workshop na téma „Diplomacy, War and Economy in the Early Modern Period“

V pátek 20. dubna 2018 pořádá Moravský zemský archiv v Brně ve spolupráci s Universidad Autónoma de Madrid mezinárodní workshop na téma „Diplomacy, War and Economy in the Early Modern Period“. V případě zájmu o účast je nezbytné (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Vyhlášení 17. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2018

Vyhlášení 17. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují sedmnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2