Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Digitalizace a zpracování digitálních dat. Exkurze v MZK.

Brněnská pobočka ČAS pořádá dne 26. října exkurzi do Moravské zemské knihovny v Brně se zaměřením na digitalizaci a zpracování digitálních dat. Spolu se zaměstnanci knihovny si pro ...

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU OKRUHŮ, KTERÝM BUDE NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ NOVÉ ÚPRAVY PRÁVNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI SPISOVÉ SLUŽBY A ARCHIVNICTVÍ

Vážené kolegyně a kolegové, Česká archivní společnost na sklonku roku 2015 zpřístupnila svým členům dokument s návrhem okruhů, jimž bude třeba věnovat pozornost při přípravě nov ...

Označeno v Novinky

,,Slaňáci ve světě – Slaný a Slánsko ve XX. století“ – plakát s programem historické konference

konference-slany-2016

Označeno v Novinky

Pozvánka na výstavu do SOkA Frýdek-Místek

vystava_soka_fm_kdo_inzeruje_prodava

Označeno v Novinky

Digitalizace a zpracování digitálních dat. Exkurze v MZK.

Brněnská pobočka ČAS pořádá dne 26. října exkurzi do Moravské zemské knihovny v Brně se zaměřením na digitalizaci a zpracování digitálních dat. Spolu se zaměstnanci knihovny si projdete celé digitalizační workflow od výběru exempláře pro digitalizaci, kompletaci vícesvazkových děl, úpravu záznamu a kontrolu (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky, Slide

Pozvánka na VI. Bienále České společnosti pro výzkum 18. století, pořádané u příležitosti 300. výročí narození „císařovny-královny“ Marie Terezie

Vážené kolegyně, vážení kolegové a členové společnosti pro výzkum 18. století,

rádi bychom Vás pozvali na VI. Bienále České společnosti pro výzkum 18. století, pořádané u příležitosti 300. výročí narození „císařovny-královny“ Marie Terezie (* 13. května 1717 – † 29. listopadu 1780).

Detaily vč. výzvy/call (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Ústav T. G. Masaryka a Masaryků ústav a archiv AV ČR vydávají a distribuují

Spisy T. G. M., sv 14.: Nová Evropa. Stanovisko slovanské
K vydání připravil Vojtěch Kessler

Vydává Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. a Masaryků ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Praha, 2016
Cena 260,- Kč
ISBN: 978-80-87782-58-3

nova_evropa

T. G. Masaryk knihu věnoval českým a slovenským vojákům, kteří vstoupili (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV

Národní archiv připravuje výstavu „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na níž budou ke shlédnutí originální listiny vzešlé z vůle Karla IV.

karel_vystava

Doprovodným programem výstavy budou odborné přednášky:

Označeno v Novinky

Pozvánka na výstavu „Střípky ze života z pohledu dokumentů Krajského výboru Sokola Praha (1949-1952)“

plakat

Označeno v Novinky

Mimořádný objev v NFA

http://nfa.cz/cz/o-nas/aktuality/?a=15395-nfa-identifikoval-ztraceny-film-georgese-meliese

Označeno v Novinky

Seminář k financování kulturního dědictví

Dovolujeme si Vás pozvat na

Seminář k financování kulturního dědictví

Zajímá Vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, Nadace ČEZ, Evropské unie a dalších donorů?
Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce?
Rádi byste se seznámili s příklady (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Přednáška Kroužku pro dějiny raného novověku

krouzek-pro-dejiny-rn_20-10-2016_ryantova

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2