Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Studentská vědecká soutěž ČAS o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.

Studentská vědecká soutěž České archivní společnosti o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. V roce 2015 se realizuje studentská vědecká soutěž České archivní společnosti o ...

V rámci letošního programu Týdne vědy a techniky AV ČR se bude prezentovat i Česká archivní společnost

Jarmark vědeckých společností Informace o programu Týdne vědy a techniky AV ČR

Nová Základní pravidla pro zpracování archiválií – ČAS spolupořádá přednášku v rámci tzv. „archivních čtvrtků“ na Masarykově univerzitě v Brně

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na 4. archivní čtvrtek, který se uskuteční 5. listopadu v 15:50 se v učebně C 43 na Arna Nováka. V jeho rámci prosloví PhDr. ...

Označeno v Novinky

Pozvánka na odborný seminář Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940−1945 jako historický pramen

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940−1945 jako historický pramen – pozvánka
Označeno v Novinky

Ústav dějin a Archiv UK přijme archivářku/archiváře se specializací na oblast digitálního archivnictví a digitalizaci archiválií

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy přijme archivářku/archiváře se specializací na oblast digitálního archivnictví a digitalizaci archiválií.

Místo výkonu práce:

  • Praha

Pracovní úvazek:

  • plný pracovní úvazek

Termín podání přihlášky:

  • do 15. prosince 2015

Předpokládaný nástup:

Označeno v Novinky

Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archivu v době vánočních svátků

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ BADATELEN A ČÍTÁREN KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU

Oznamujeme badatelům, že v období od 24. prosince do 31. prosince 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny. Dne 23. prosince 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Číst dále ›

Označeno v Novinky

SOkA Nymburk vás zve na výstavu – Předvánoční zastavení

Předvánoční zastavení – pozvánka na výstavu
Označeno v Novinky

Národní archiv vás srdečně zve na prezentaci knihy Richarda Mahela, Beda Dudík (1815–1890)

Pozvánka na prezentaci knihy Richarda Mahela, Beda Dudík (1815–1890)
Označeno v Novinky

Naši němečtí kolegové ze Spolku německých archivářů (VdA) prosí o podporu petice proti přemístění Státního archivu ve Würzburgu do Kitzingen.

https://www.openpetition.de/widget/anmelden/keine-zerschlagung-des-wissenschaftsstandorts-wuerzburg-durch-eine-verlegung-des-staatsarchivs
Označeno v Novinky

Jak se měnily budějovické pečetě, vlajka a znak, ukazují v archivu

http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/jak-se-menily-budejovicke-pecete-vlajka-a-znak-ukazuji-v-archivu-20151113.html
Označeno v Novinky

SOkA Pelhřimov zve na prezentaci edice Pacovské městské knihy

Pozvánka na prezentaci edice Pacovské městské knihy

Tisková zpráva

Označeno v Novinky

Kvestor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici archivář/archivářka

Archivář/archivářka

Pracoviště: Archiv Masarykovy univerzity
Termín přihlášek: 22. 11. 2015
Datum nástupu: 1. 1. 2016 nebo dohodou

Kvestor Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici
archivář/archivářka

Hlavní náplň:

  • Péče o archivní soubory, pořádání archivních fondů a sbírek a Číst dále ›

Označeno v Novinky

Den otevřených dveří ČGHSP

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám pozvánku na Den otevřených dveří České genealogické a heraldické společnosti v Praze, který se koná v sobotu 21. 11. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin v Praze – Stodůlkách.

Těší se Martin Slaboch,
předseda ČGHSP

ČGHS – Den otevřených dveří – pozvánka

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2
Složka Název