Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Zápis z 30. náhradní valné hromady ČAS

Zápis z 30. náhradní valné hromady České archivní společnosti konané dne 22. března 2018 v kinosále Národního archivu Účast na valné hromadě: 126 individuálních členů, 0 kolektivn ...

Zápis z 29. řádné valné hromady ČAS

Zápis z 29. řádné valné hromady České archivní společnosti konané dne 22. března 2018 v kinosále Národního archivu Účast na valné hromadě: 125 individuálních členů Valná hromada ...

Označeno v Novinky

Knižní novinky z produkce Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

 • Jakž lidé hodnověrní zprávu činí
  Formy písemné komunikace v raném novověku

  Eds. Marta Hradilová, Marie Tošnerová

  Jakž lidé

  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2018.
  ISBN: 978-80-87782-83-5
  cena 280,- Kč

  Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Kroměříž zve na výstavu „…a já bych se tak ráda vdávala“

Srdečně Vás zveme na výstavu „… A JÁ BYCH SE TAK RÁDA VDÁVALA“, na které Státní okresní archiv Kroměříž spolupracoval s Městským kulturním centrem Hulín. Výstava bude zahájena vernisáží dne 24. května 2018 v 18.00 hodin v Muzeu Fr. Skopalíka v Záhlinicích. Na vernisáži vystoupí i kroměřížská archivářka (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Pozvánka na výstavu Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka ve dnech 24. – 30. května 2018

Slavata

Označeno v Novinky

Mezinárodní workshop AiDA 2018

Mezinárodní workshop AiDA 2018

Národní archiv pořádal ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2018 mezinárodní workshop AiDA 2018 (Archives in Digital Age), Self-Audit and Certification of Digital Archives in Central European Perspectives. Třetí ročník tohoto odborného workshopu se letos věnoval certifikaci digitálních (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Konference Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu

Státní okresní archiv Rakovník si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu, která se uskuteční v Muzeu T. G. M. v Lánech ve dnech 21. a 22. června 2018.

Program konference Křivoklátsko mezi dvěma světy 2018

Přihláška na konferenci Křivoklátsko (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Do letošního Historického víkendu se opět zapojí i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend bude obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci budou moci po tři dny hravou formou prohloubit své znalosti a vědomosti o městě Plzni, zejména v období první republiky.
Kromě osmisměrek, křížovek, bludišť či omalovánek zde děti bude čekat pexeso, obrázkové (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Pocta P. Františku Sušilovi

Historický ústav FF MU a Matice moravská si dovolují pozvat na cestu k pramenům moravských lidových písní. Písní, které zapsal kněz František Sušil, a vydal je v dodnes obdivované sbírce. Zahrají a zazpívají je na koncertu nazvaném Pocta P. Františku Sušilovi v brněnském Besedním domě 1. června v 19 (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Karviná zve na přednášku „Hrabata Taaffe (Irská aristokracie na Těšínsku v 18. století)“

Státní okresní archiv Karviná si Vás dovoluje pozvat na přednášku Doc. Mgr. Jiřího BRŇOVJÁKA, Ph.D. „Hrabata Taaffe (Irská aristokracie na Těšínsku v 18. století)“, která se uskuteční ve čtvrtek 31. 5. 2018 od 17:00 hod. v přednáškovém sále SOkA Karviná.

taffe

Označeno v Novinky

Výstava: Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy a představení doprovodného katalogu Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií dne 28. května 2018 v 17.30 hod. v hlavní budově FF UK.

Výstavu bude možné navštívit 29. 5. – 27. 6. 2018.

Zajímá Vás, jaký byl životní styl (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Národní archiv zve na přednášku Budování československého četnictva na Podkarpatské Rusi

Budování československého četnictva na Podkarpatské Rusi

Doprovodná přednáška k mezinárodní konferenci a panelové výstavě dokumentů „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“

V pondělí 21. května od 14:00 proběhne v přednáškovém sále Národního archivu (Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2