Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Příští týden oslavíme Mezinárodní den archivů!

Národní filmový archiv slaví Mezinárodní den archivů – letos s husitskou tematikou. Členové ČAS mají vstup zdarma! Další tipy a zajímavé akce najdete přímo na stránkách Mezinárod ...

Označeno v Novinky

Přinášíme velmi smutnou zprávu o úmrtí paní Marie Babičkové, vdovy po zesnulém dr. Vácslavu Babičkovi

Marie Babičková – parte
Označeno v Novinky

Prameny k dějinám kinematografie – Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace

Pozvánka na seminář „Prameny k dějinám kinematografie – Specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace“
Označeno v Novinky

Vojenský historický ústav Praha připravil pro veřejnost ve spolupráci s Národní knihovnou ČR on-line digitální kolekci tištěných pramenů k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z let 1914-1918.

http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/
Označeno v Novinky

V kadaňském klášteře narazili restaurátoři na fresky z 15. století – i v těchto úžasných prostorách kdysi sídlil archiv

http://usti.idnes.cz/fresky-v-kostele-klastera-v-kadani-d5z-/usti-zpravy.aspx?c=A150707_2175463_usti-zpravy_alh
Označeno v Novinky

Základní pravidla pro zpracování archiválií – druhé, opravené a rozšířené vydání

Na následující adrese je nově ke stažení druhé, opravené a rozšířené vydání Základních pravidel pro zpracování archiválií, v tomto případě elektronická verze s interaktivním obsahem a rejstříkem a s červeně vyznačenými změnami oproti prvnímu vydání.

http://www.mvcr.cz/soubor/zakladni-pravidla-pro-zpracovani-archivalii-2015-cervene-vyznacenymi-zmenami.aspx

Označeno v Novinky

Castellologica bohemica 15 – prosba

Nové číslo sborníku Castellologica bohemica 15, které by mělo vyjít teorericky do konce roku, se potýká s nedostatkem příspěvků. Žádám Vás, pokud byste měli příspěvek, který by bylo možné do CB zařadit, prosím, pošlete mi jej, ideálně do konce července.
Pro vědecké pracovníky připomínám, že Castellologica Číst dále ›

Označeno v Novinky

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR si dovoluje informovat o nově zpracovaných archivních sbírkách

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR si dovoluje informovat o nově zpracovaných sbírkách, které jsou součástí rozsáhlého osobního fondu Zdeněk Nejedlý. Archivní pomůcky k těmto částem fondu – Tisky a Cestovní průvodce – jsou dostupné na webových stránkách ústavu (http://www.mua.cas.cz/cs/fond-zdenek-nejedly). Číst dále ›

Označeno v Novinky

Nové kulturní památky v MZA v Brně

Na návrh Moravského zemského archivu v Brně byl jako nová archivní kulturní památka schválen Antifonář královny Elišky Rejčky, který pochází z počátku 14. století.
Dále byla za archivní kulturní památku vyhlášena skupina kopiářů, které obsahují opisy korespondence šlechtického rodu Pernštejnů především Číst dále ›

Označeno v Novinky

Nad krajinou slz a radiace – odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy

Nad krajinou slz a radiace – odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy

Pozvánka na výstavu do Národního archivu

Výstava vychází z dosud nepublikovaných leteckých snímků, které zachycují, jak postupnou proměnu krajiny poznamenané produkcí uranové rudy, tak pracoviště a tábory Číst dále ›

Označeno v Novinky

Časopis Těšínsko vstoupil s 58. ročníkem do nové etapy své existence

logo

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 7. ČERVENCE 2015

VLASTIVĚDNÝ ČASOPIS TĚŠÍNSKO V NOVÉM

Časopis Těšínsko vstoupil s 58. ročníkem do nové etapy své existence. Právě vyšlo první ze dvou letošních čísel. Došlo ke změně formátu a periodicity (původně byla vydávána čtyři čísla ročně), zásadním způsobem se rozšířil obsah Číst dále ›

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2
Složka Název