Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

„Na kolech do světa“ (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří) – pozvánka na konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat do Mladé Boleslavi na letošní konferenci Pekařovy společnosti Českého ráje, tentokrát věnované historii komunikací a sil ...

16. konference archivářů České republiky – Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech

Pozvánka na konferenci Přihláška na konferenci Přihláška k vyplnění též zde: http://goo.gl/forms/rX1wmuamDD ...

Označeno v Novinky

„Kulturní cesta fojtů“ – odborná mezinárodní konference

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Cheb
společně s partnery
Dialog mit Böhmen, Technická univerzita Chemnitz a EUREGIO EGRENSIS
si Vás dovolují pozvat na druhou odbornou konferenci

v rámci společného projektu
„Kulturní cesta fojtů“

Kulturní cesta fojtů/Kulturweg der Vögte – Číst dále ›

Označeno v Novinky

Vyhlášení čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky

Státní oblastní archiv v Třeboni a Pobočka České informační společnosti při Národním archivu ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Odborem archivní správy a spisové služby MV ČR

vyhlašují na rok 2015

Čtvrtou archivní knihvazačskou soutěžní přehlídku

Akce se koná pod osobní záštitou Číst dále ›

Označeno v Novinky

Zápis č. 7 ze schůze výboru ČAS

Zápis č. 7
Označeno v Novinky, Slide

ABS hledá restaurátorku/restaurátora

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na následující pozici:

Restaurátor
1,0 úvazku, platová tarifní třída 9 dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006

Náplň práce:

  • provádění komplexních restaurátorských prací včetně vypracování restaurátorské zprávy
  • průzkumy fyzického Číst dále ›

Označeno v Novinky

„Na kolech do světa“ (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří) – pozvánka na konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat do Mladé Boleslavi na letošní konferenci Pekařovy společnosti Českého ráje, tentokrát věnované historii komunikací a silniční dopravy. Tato konference se koná za podpory České archivní společnosti. Uzávěrka přihlášek bude již na konci února!

Pozvánka Číst dále ›

Označeno v Novinky, Slide

Ad gloriam Dei – 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence

Ad gloriam Dei – pozvánka
Označeno v Novinky

Mapy a plány v archivech ČR. Jejich uchovávání, zpřístupňování a výzkum

Milé kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás co nejsrdečněji na tradiční zimní seminář Ještědské pobočky České archivní společnosti, věnovaný tentokrát historickým mapám.
Lektoři jsou samozřejmě ti nejlepší, program úžasný, skromné občerstvení pobočkou bude zajištěno, chutný oběd možný u přestěhovaného Číst dále ›
Označeno v Novinky

Maltézští rytíři předali svou knihovnu Národnímu archivu

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/298630-maltezsti-rytiri-predali-svou-knihovnu-narodnimu-archivu/

Označeno v Novinky

Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici odborného pracovníka-archiváře.

Ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici odborného pracovníka-archiváře.

Požadovaná kvalifikace:

  • ukončené studium archivnictví (Bc. nebo Mgr.),
  • praxe v oblasti spisové služby a předarchivní péče.

Nabízíme termínovanou pracovní Číst dále ›

Označeno v Novinky

Upozornění o stěhování depozitářů a nepřístupnosti části fondů a sbírek Památníku národního písemnictví

Upozornění o stěhování depozitářů a nepřístupnosti části fondů a sbírek Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 1. dubna 2015 bude zahájeno postupné stěhování sbírek do rekonstruovaného centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích. Do tohoto data, k němuž bude zároveň Číst dále ›

Označeno v Novinky
Složka Název