Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

ČAS se prostřednictvím Českého komitétu Modrého štítu podílí na pořádání mezinárodní konference Muzeum a změna V

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 22. – 24. listopadu 2016 se uskuteční mezinárodní konference na téma Muzeum a změna V / The Museum and Change V, kterou připravuje Asociace ...

Označeno v Novinky

Britové utajovali a ničili dokumenty o tom, jak vládli v koloniích

https://www.respekt.cz/denni-menu/britove-utajovali-a-nicili-dokumenty-o-tom-jak-vladli-v-koloniich

Označeno v Novinky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo „odborný rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra v Archivu bezpečnostních složek

http://www.abscr.cz/cs/uredni-deska#s14

Označeno v Novinky

Provoz badatelny AHMP na konci roku 2016

Badatelna (studovna) Archivu hlavního města Prahy bude ve dnech 27. až 30. prosince 2016 pro veřejnost uzavřena.

Označeno v Novinky

František Josef I. a česká společnost v letech 1848-1916 – pozvánka na přednášku

Státní oblastní archiv v Praze a Státní okresní archiv v Benešově si Vás dovolují dne 15. 12. 2016 od 17.00 srdečně pozvat na přednášku dr. Luboše Velka na téma František Josef I. a česká společnost v letech 1848-1916.

Po přednášce bude následovat komentovaná prohlídka výstavy František Josef I., jeho (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Publikace Národního archivu byla oceněna v rámci II. pilíře

Pod názvem Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění vydalo v roce 2013 nakladatelství Paseka společně s Národním archivem biografii politika a historika Zdeňka Nejedlého, jejímž autorem je pracovník archivu a člen České archivní společnosti Jiří Křesťan, který zde mohl prezentovat výsledky svého více (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Most nabízí volné místo archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
rada/odborný rada v oddělení Státního okresní archiv Most odboru archivního, ID 17001110
ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

Č.j.: SOALT/5394/2016/1
Datum: 24. 11. 2016

Ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích jako služební (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOA Litoměřice hledá vrchního referenta/radu v oddělení metodiky, kontroly, výběru archiválií a evidence NAD, odboru archivního

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
vrchní referent/rada v oddělení metodiky, kontroly, výběru archiválií a evidence NAD, odboru archivního, ID 17001075
ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

Č.j.: SOALT/5292/2016/1
Datum: 24. 11. 2016

Ředitel Státního oblastního archivu (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Souhrnný přehled omezení provozu studoven SOA Třeboň

  • SOA Třeboň
    19.-22. 12. 2016, 27.-29. 12. 2016, 2. 1. 2017 badatelna z provozních důvodů uzavřena
  • SOA Č. Krumlov
    19. 12., 21. 12., 28. 12. 2016 badatelna z provozních důvodů uzavřena
  • SOA J. Hradec
    19. 12., 21. 12., 28. 12. 2016 badatelna z provozních důvodů uzavřena
  • SOkA Č. Budějovice (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Zápis č. 22 ze schůze výboru ČAS

Zápis č. 22

Označeno v Novinky, Slide

Šestka v letopočtu v historii Hodonína

Státní okresní archiv Hodonín Vás srdečně zve do zámečku Masarykova muzea v Hodoníně, kde se 30. listopadu 2016 o půl šesté odpoledne uskuteční beseda s názvem Šestka v letopočtu v historii Hodonína. Promítání dobových fotografií budou slovem doprovázet Galina Rucká ze Státního okresního archivu Hodonín (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2