Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Studentská vědecká soutěž ČAS o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.

Studentská vědecká soutěž České archivní společnosti o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. V roce 2017 se realizovala studentská vědecká soutěž České archivní společnosti ...

Někdejší místopředsedkyně ČAS Blažena Przybylová včera v Ostravě tragicky zahynula

Českou archivní společnost zasáhla velmi smutná zpráva. Někdejší místopředsedkyně společnosti (2002-2008) a její dlouholetá aktivní členka, ředitelka Archivu města Ostravy a držite ...

Označeno v Novinky

SOkA Benešov zve na přednášku BENEŠOV V PROCESU INDUSTRIALIZACE od poloviny 19. století do druhé světové války

Státní okresní archiv Benešov Vás srdečně zve na přednášku Michala Horáčka, autora knihy a výstavy Benešov technický a industriální, BENEŠOV V PROCESU INDUSTRIALIZACE od poloviny 19. století do druhé světové války.

Před přednáškou proběhne od 16:30 hodin autogramiáda knihy v prostorách knihkupectví (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Dne 24. října 2017 se uskutečnilo v Národním archivu jednání navazující na projekt INTERPI

Dne 24. října 2017 se uskutečnilo v Národním archivu jednání navazující na projekt INTERPI …

… kterého se zúčastnili zástupci řešitelů, tedy Národní knihovny ČR a Národního archivu, dodavatele technologie (Cosmotron Bohemia, s.r.o.) a krajských knihoven: středočeské (Kladno), jihočeské (České Budějovice) (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Pozvánka na slavnostní uvedení nového čísla sborníku Confluens v prostorách SOkA Mělník

confluens10_pozvanka2017

Označeno v Novinky

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně.

Výstava se uskuteční pod záštitou prvního náměstka primátora města Plzně pana Mgr. Martina Baxy.

Vernisáž výstavy se uskuteční 20. listopadu 2017 od 17.00 hodin a veřejnost (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Člověk a voda v minulosti – 90. let Sedlické přehrady

Člověk a voda v minulosti – 90. let Sedlické přehrady
Středa 15. 11. 2017 – Pátek 15. 12. 2017

Místo konání: Humpolec, vstupní chodba v přízemí budovy muzea na Dolním náměstí

Výstava Člověk a voda – 90. let Sedlické přehrady je zaměřena na historii řeky Želivky (a její přítoky), resp. na vybraných (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Poslední hlubinný důl už bude k vidění jen v archivu

Poslední hlubinný důl už bude k vidění jen v archivu

Označeno v Novinky

Makovice věže shozená vichřicí vydala listiny z dob napoleonských válek

Makovice věže shozená vichřicí vydala listiny z dob napoleonských válek

Označeno v Novinky

Konference: Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

Konference: Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

Organizátor: Centrum středoevropských studií (společné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a vysoké školy CEVRO Institut) a Archiv hlavního města Prahy

Datum konání: 16. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Kroměříž zve na přednášku Spisová reforma arcibiskupa Theodora Kohna

Přednáška Spisová reforma arcibiskupa Theodora Kohna (zaměřeno na farní archivy a knihovny) PhDr. Jitky Jonové, Th.D. z Palackého univerzity v Olomouci proběhne ve středu dne 15. listopadu 2017 v 17.00 hodin v přednáškovém sále MZA Brno – Státní okresní archiv Kroměříž, Velehradská 4259, Kroměříž.

Vstup (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Vyhlášení VŘ na služební místo rada/odborný rada – archivář – Státní okresní archiv Cheb

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář. Místem výkonu je Cheb.

Více informací zde.

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2