Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Označeno v

Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti /DMVS a budoucnost geodat v ČR 2014+/

Vážení členové a přátelé sdružení CNZ,

rádi bychom vás upozornili na workshop, který pod názvem Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti /DMVS a budoucnost geodat v ČR 2014+/ připravuje sdružení CNZ ve spolupráci s ČÚZK, MV ČR, kraji a dalšími partnery.

Workshop se uskuteční 22. 5. 2014, od 9:30 do 13:00 hod. v prostorách ČÚZK (6. patro), Pod sídlištěm 9, Praha (Metro C – stanice Kobylisy).

V případě vašeho zájmu, potvrďte svou účast na adrese tajemnik@cnz.cz. Registrace je nezbytná z důvodu omezené kapacity konferenčního sálu.

Akce není zpoplatněna.

Těšíme se na Vaši účast!

Za sdružení CNZ
Mgr. Petr Novák

Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti /DMVS a budoucnost geodat v ČR 2014+/
Označeno v Novinky

Státní okresní archiv Mělník Vás srdečně zve do své nové MALÉ GALERIE ARCHA

Státní okresní archiv Mělník Vás srdečně zve do své nové MALÉ GALERIE ARCHA.

Slavnostní otevření se bude konat

v úterý 6. května 2014 od 17. hodin v budově SOkA Mělník.

Zahájení bude doprovázet vernisáž fotografií ing. Jiřího Čermáka.

1496248_10152092112621864_6950786188241919712_o

Označeno v Novinky

Zápis č. 1 z ustavující schůze výboru ČAS konané dne 2. 4. 2014

Zápis č. 1

Označeno v Novinky

Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem

Ve dnech 24.–25. dubna 2014 se bude v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1) konat konference Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem.

 V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci nás prosím informujte na adresu antialkoran@seznam.cz. Po skončení přednáškového programu dne 24. dubna jste všichni srdečně zváni na večerní raut a tematický koncert komorního souboru Ensemble Fiorello. Konferenční poplatek není vybírán.

Program
Abstrakta

Označeno v Novinky

„Příbehy hasičských praporů“ – tentokrát ve Velvarech

Výstava „Příbehy hasičských praporů“ se opět posunula na další štaci a bude k vidění opět v jiném kontextu a obměněné verzi. Na dlouhou dobu naposledy bude vystaven originál restaurovaného nejstaršího českého hasičského praporu.

Výstava bude instalována v městském muzeu ve Velvarech, otevřena bude ve dnech 28. dubna – 28. června dle otvírací doby muzea (denně mimo pondělí)

pozvanka-výstava muzeum
Označeno v Novinky

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
a
Národní archiv


V Praze 10. dubna 2014

Dvěstětřicáté výročí vzniku katedry pomocných věd historických na pražské univerzitě a zároveň padesáté výročí ustavení katedry pomocných věd historických a archivnictví v současné podobě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity je příležitostí, aby si pracovníci katedry, její absolventi, archiváři i další kolegové z oboru v České republice i v zahraničí připomněli tradici oboru, pěstovaného na Karlově univerzitě v různé podobě od 18. století (s „prehistorií“ od století patnáctého), a mezníky jeho vývoje od vzniku samostatné stolice pomocných věd historických v roce 1784, stejně jako tradici českého archivního školství od založení Státní archivní školy v roce 1919, včetně osobností, které se na prosazení a rozvoji oboru podílely, a zamysleli se nad současným postavením a funkcí obou blízkých oborů a jejich perspektivou.
Při této příležitosti se katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem rozhodla uspořádat ve dnech 22. – 24. října 2014 odbornou konferenci

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví.

Srdečně zveme k účasti na této konferenci všechny, kdo mají zájem o uvedenou problematiku ať již jako referenti nebo posluchači.

Přihlášky s názvy příspěvků a stručnou charakteristikou posílejte prosím do 30. června t.r., písemně na adresu:

Katedra PVHAS
Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

nebo elektronicky na adresu:
pvh-l@ff.cuni.cz

Předpokládáme referáty v délce 25 minut, diskusní příspěvky 15 minut.
Konferenční poplatek bude činit 150,- Kč (referenti neplatí). Pokud máte zájem o rezervaci ubytování, sdělte tuto skutečnost včetně termínu současně s přihláškou.

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
vedoucí katedry PVHAS

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Označeno v Novinky

Novým ředitelem ÚSTR se stal Zdeněk Hazdra

Novým ředitelem ÚSTR se stal Zdeněk Hazdra
Označeno v Novinky

Přednáška pana Priit Pirska, generálního ředitele Národního archivu Estonské republiky v rámci projektu „ENArC“: „Towards the digital archives: Summing up the first lessons“

prednaska-pozvankaCZ-2

Více o projektu ENArC čtěte zde: http://enarc.icar-us.eu

Označeno v Novinky

Digitalizace karet Pátrací služby (Suchdienst) dokončena

Z války je stále nezvěstných asi 1,2 milionu Němců
Označeno v Novinky

350 let královéhradecké diecéze – odborná konference

350 let královéhradecké diecéze – odborná konference

Označeno v Novinky