Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

VH ČAS v obrazech – foto Marcela Zdrubecká

https://photos.google.com/share/AF1QipMhP93s6cUneeqcwVm6b-7eW_gPmvhRyvmIEGYkYTMPnZkOa1YrzuF5re4JW2BDvA?key=RnEyOVd4b3NQM0pIdnZTYWstbW45OFhjODN2SFFB ...

Zemřel kardinál a bývalý archivář Miloslav Vlk, čestný člen České archivní společnosti

V 85 letech zemřel kardinál Miloslav Vlk, bývalý kolega archivář a čestný člen České archivní společnosti. Pohřeb kardinála Miloslava Vlka se uskuteční v sobotu 25. března v 11:00 v ...

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru archivnictví

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru archivnictví Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví se Česká archivní spole ...

Označeno v Novinky

Konference Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Státní okresní archiv Rakovník ve spolupráci s dalšími institucemi zve zájemce na konferenci Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu, která se uskuteční ve dnech 26. až 27. dubna 2017 v prostorách Muzea T. G. M. v Lánech.

Program konference

Ústav českých dějin Filozofické fakulty...cké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Označeno v Novinky

Kvestor VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí archivu

Kvestor Vysokého učení technického v Brně
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí archivu

Náplň pracovní činnosti:

  • řízení archivu
  • odpovědnost za sledování a dodržování příslušné vnější legislativy
  • řízení vnitřní metodické činnosti a tvorby interních norem v oblasti archivnictví
  • odpovědnost (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Historická dílna v letním semestru 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z finančních, ale zejména z kapacitních důvodů pokračuje letos cyklus Historická dílna v poněkud redukované podobě (viz plakát v příloze). Místo dosavadních čtyř seminářů v každém semestru (tři v tzv. základní řadě a jedné Mistrovská lekce, jejímž hostem byli výlučně (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

VH ČAS v obrazech – foto Marcela Zdrubecká

https://photos.google.com/share/AF1QipMhP93s6cUneeqcwVm6b-7eW_gPmvhRyvmIEGYkYTMPnZkOa1YrzuF5re4JW2BDvA?key=RnEyOVd4b3NQM0pIdnZTYWstbW45OFhjODN2SFFB

Označeno v Novinky, Slide

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu (ID 30355588)

Platné do 3. 4. 2017, 9. PT, č. j.: MV-32802-2/SP-2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu

Č.j.: MV-32802-2/SP-2017

datum: 13. března 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu (ID 30355589)

Platné do 3. 4. 2017, 9. PT, č. j.: MV-32805-2/SP-2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu

Č.j.: MV-32805-2/SP-2017

datum: 13. března 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu (ID 30355590)

Platné do 3. 4. 2017, 9. PT, č. j.: MV-32808-2/SP-2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu

Č.j.: MV-32808-2/SP-2017

datum: 13. března 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby (ID 17005414)

Platné do 3. 4. 2017, 13. PT, č. j.: MV-35094-2/SP-2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby

Č.j.: MV-35094-2/SP-2017

datum: 17. března 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Zemřel kardinál a bývalý archivář Miloslav Vlk, čestný člen České archivní společnosti

V 85 letech zemřel kardinál Miloslav Vlk, bývalý kolega archivář a čestný člen České archivní společnosti. Pohřeb kardinála Miloslava Vlka se uskuteční v sobotu 25. března v 11:00 v Chrámu sv. Víta. Jeho tělo vystaví na stejném místě už ve čtvrtek, v pátek odpoledne v kostele sv. Benedikta na Hradčanech, (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky, Slide

Archivní obec navždy opustil PhDr. Hubert Valášek, CSc.

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že po dlouhé nemoci zesnul náš vážený kolega, dlouholetý archivář Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Hubert Valášek, CSc.

Čest jeho památce.

http://www.mza.cz/moravskou-archivni-obec-navzdy-opustil-phdr-hubert-valasek-csc

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2