Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Nabídka nové knihy v Edici BLANKA PRAGENSIS FÖRLAG

Vážení kolegové, dovolte mi zaslat Vám nabídku nové knihy v Edici Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, a to badatelům, knihovnám, institucím. Jedná se o Svazek 6 – Sebrané spisy ...

Zemřel archivář Miloslav Košťál, čestný člen ČAS

Kolegyně, kolegové, přátelé, 23. května 2018 byl Pánem povolán na věčnost PhDr. Miloslav Košťál, kazatel Církve bratrské a někdejší archivář. Miloslav Košťál začínal profesně ...

Zápis z 30. náhradní valné hromady ČAS

Zápis z 30. náhradní valné hromady České archivní společnosti konané dne 22. března 2018 v kinosále Národního archivu Účast na valné hromadě: 126 individuálních členů, 0 kolektivn ...

Označeno v Novinky, Slide

Nabídka nové knihy v Edici BLANKA PRAGENSIS FÖRLAG

Vážení kolegové,

dovolte mi zaslat Vám nabídku nové knihy v Edici Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, a to badatelům, knihovnám, institucím.

Jedná se o Svazek 6 – Sebrané spisy o Komenském a Finspongském rukopise. Prosím, otevřete si dvě přílohy, kde najdete přesný titul a další fakta o knize. Snímek (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky, Slide

Ruské archivy ničí dokumenty o obětech Gulagu

Ruské archivy ničí dokumenty o obětech Gulagu.

Označeno v Novinky

Výstava „Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka“

Ve dnech 24. – 25. 5. a 28. – 30. 5. byla v jindřichohradeckém archivním oddělení SOA v Třeboni k vidění ojedinělá výstava, věnovaná 400. výročí pražské defenestrace. Výstava, nesoucí název „Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka“, byla věnována právě jednomu z účastníků defenestrace. Pro návštěvníky jsme (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Národní archiv nabízí bezplatně níže uvedená periodika

K dispozici jsou bezplatně níže uvedená periodika. Přednost mají paměťové instituce, nutný je osobní odběr na adrese Národního archivu (Praha 4). Své případné požadavky prosím sdělte do 25. června 2018 na kunt@nacr.cz.

  1. Věstník Ministerstva financí 1948, 1949, 1951 (váz.)
  2. Časopis lékařův českých (Pokračování textu…)
Označeno v Novinky

Workshop k tématům z díla Jaroslava Mezníka (1928 – 2008)

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Matice moravská

zvou na pracovní setkání

Společnost pozdního středověku, středověká města a Charta 77
Workshop k tématům z díla Jaroslava Mezníka (1928 – 2008)

Koná se v úterý 19. června 2018 v zasedací místnosti HÚ FF MU (Brno, Arne Nováka (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv VUT v Brně zve na výstavu o Josefu Hakovi

Výstavu věnovanou profesoru Josefu Hakovi, odborníkovi na teoretickou elektrotechniku a stavbu točivých elektrických strojů, se Archiv Vysokého učení technického v Brně připojuje k oslavám 100. výročí vzniku Československa, které pořádá Vysoké učení technické v Brně: https://www.vutbr.cz/historyweek. (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil i Archiv města Plzně

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil formou tvůrčích dílen i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli po tři dny hravou formou vyzkoušet své znalosti a vědomosti o městě Plzni, ale i svoji zručnost a kreativitu.
Letošní (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Oznámení o uzavření čítáren a badatelen Národního archivu

Národní archiv oznamujeme všem badatelům, že ve dnech 6. – 31. srpna 2018 budou badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Označeno v Novinky

Konference KSČ v regionální perspektivě, 29. listopadu, Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci KSČ v regionální perspektivě: struktura – elity – výkon moci, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů.

Konference se bude konat 29. listopadu 2018 v Praze v budově Hadovka Office Park na adrese Evropská 2590/33C.

Přijímáme (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

MZA v Brně vypisuje VŘ na služební místo vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada – vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií“ v Moravském zemském (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2