Úvodní strana

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Studentská vědecká soutěž ČAS o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.

Studentská vědecká soutěž České archivní společnosti o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. V roce 2017 se realizovala studentská vědecká soutěž České archivní společnosti ...

Aktualizovaná nabídka publikací z produkce ČAS

Aktualizovaná nabídka publikací z produkce ČAS Co se týče objednávek publikací z naší produkce, využijte prosím výhradně formulář připojený níže, případné individuální požada ...

Označeno v Novinky

Knižní novinky z produkce Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

 • Práce z dějin AV ČR 2/2017

  pdav_2_2017
  cena 98,- Kč

 • Střed /Centre 1/2017

  stred_1_2017
  Cena: 98,- Kč

 • „Česká otázka“ a dnešní doba
  Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.)

  Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti. Otázka po smyslu české existence, jíž Masaryk oslovoval (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Kroměříž zve na odbornou mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848-1918.

Morava v čase převratů a změn 1848-1918

mezinárodní konference Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Kroměříž pořádaná ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska, Národním památkovým ústavem Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž a Městem Kroměříž

KROMĚŘÍŽ, KVĚTNÁ (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Domažlice zve na cyklus přednášek – 2018: Rok republiky

Státní okresní archiv Domažlice vás zve na cyklus přednášek věnovaný historii Domažlic v letech 1918 – 1968, který se koná ve dnech 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9. a 10. 10. 2018 vždy v 18:00 hodin v loutkovém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích.

domazlicke8-rok-republiky-600

Označeno v Novinky

ABS vyhlašuje VŘ na dvě služební místa „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na dvě služební místa „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek

Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f/ zákona č. 234/2014 Sb., (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

SOkA Brno – venkov hledá archiváře

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení Státní okresní archiv Brno –venkov v oboru služby 35. Archivnictví a spisová (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

MZA v Brně zve na přednášku Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Moravský zemský archiv v Brně Vás zvou na přednášku Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic, Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Přednáška se koná dne 21. února 2018 v 15 hodin, v přednáškovém sále Moravského zemského archivu, Palachovo (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Změna provozní doby badatelny SOA v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku

Změna provozní doby badatelny SOA v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku

S platností od 1. 3. 2018 bude provozní doba badatelny Státního oblastního archivu v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku následující:

Pondělí 8:00 – 17:00.
Úterý 8:00 – 15:00.
Středa 8:00 – 17:00.

Důvodem pro snížení počtu badatelských (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Výstava k příležitosti výročí 170 let od narození spisovatele Karla Klostermanna

Státní okresní archiv Strakonice ve spolupráci s panem Františkem Sáčkem pořádá výstavu k příležitosti výročí 170 let od narození spisovatele Karla Klostermanna. Vystaveny budou materiály z pestré sbírky pana Františka Sáčka, který se touto osobnostní dlouhodobě zabývá.

Karel_Klostermann

Označeno v Novinky

SOkA Karviná zve na výstavu v rámci letošních výročních oslav města Karviné

Karviná
Od soli k uhlí

Město Karviná si letos připomíná řadou akcí a výstav svou bohatou a stále málo probádanou historii. Ve Státním okresním archivu Karviná bude od 16. února 2018 do 31. ledna 2019 přístupna výstava, která prezentuje část vzácných archiválií uchovávaných v archivních depotech. Počínaje (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Porta Bohemica. Sborník archivních prací, č. 8

Porta Bohemica. Sborník archivních prací, č. 8

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Místo vydání: Litoměřice
Vydavatel: 2017
Počet stran: 265
ISBN: 978-80-904381-7-0
Cena: Zdarma

PBTitul


Obsah:

Články, studie a historické eseje

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2