Zápis č. 9 z řádné schůze výbor České archivní společnosti, z.s., konané 1. února na odboru archivní správy a spisové služby MV

Zápis č. 9 z řádné schůze výbor České archivní společnosti, z.s., konané 1. února na odboru archivní správy a spisové služby MV…Více

Continue reading "Zápis č. 9 z řádné schůze výbor České archivní společnosti, z.s., konané 1. února na odboru archivní správy a spisové služby MV"

19. celostátní archivní konference se uskuteční 16.–18. května 2023 v Pardubicích. Zapište si již nyní do svých diářů. Pozvánka a přihláška na tento třídenní festival našeho oboru bude zveřejněna v průběhu února.

Více

Continue reading "19. celostátní archivní konference se uskuteční 16.–18. května 2023 v Pardubicích. Zapište si již nyní do svých diářů. Pozvánka a přihláška na tento třídenní festival našeho oboru bude zveřejněna v průběhu února."