Záznam z odborné části celodenního setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti 12. dubna 2023

Zkušenosti ze stavby archivních budov, adaptací prostor a stěhování archivů od roku 2010
➢ Jiřina Prokopová: Stavby a adaptace archivních pracovišť vybraných akreditovaných archivů z pohledu právních předpisů a metodik včera, dnes a zítra.
➢ Zdeněk Vácha: Depozitární hala NTM pro archivní dokumenty a papírové sbírkové předměty.
➢ Július Baláž: Rekonstrukce budovy v ruzyňských kasárnách pro potřeby VÚA v letech 2011 až 2013. Výstavba nového depotního bloku pro VHA v letech 2025 až 2026.
➢ Tomáš Pavlíček: Centrální depozitář PNP v Litoměřicích. Adaptace areálu někdejších kasáren pro archivní využití.
➢ Barbora Bokšteflová – Anna Mohaplová: Poučení ze stavby filmového depozitáře.
➢ Petr Dvořáček: Dokáže stát stavět účelně, efektivně, hospodárně, moderně a s vizí?
➢ Kamila Mádrová: Archiv ČVUT – projekt budovy a příprava na stěhování.
➢ Pavel Urbášek – Renáta Klvačová: Výstavba Archivu Univerzity Palackého v Olomouci. Zatímní zkušenosti budoucího uživatele.
➢ Kamila Mádrová: Představení komunikační platformy pro specializované archivy.