Celodenní setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti 12. dubna 2023

Zkušenosti ze stavby archivních budov, adaptací prostor a stěhování archivů od roku 2010

Národní filmový archiv, kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

➢ Jiřina Prokopová: Stavby a adaptace archivních pracovišť vybraných akreditovaných archivů z pohledu právních předpisů a metodik včera, dnes a zítra.

➢ Zdeněk Vácha: Depozitární hala NTM pro archivní dokumenty a papírové sbírkové předměty.

➢ Július Baláž: Rekonstrukce budovy v ruzyňských kasárnách pro potřeby VÚA v letech 2011 až 2013. Výstavba nového depotního bloku pro VHA v letech 2025 až 2026.

➢ Tomáš Pavlíček: Centrální depozitář PNP v Litoměřicích. Adaptace areálu někdejších kasáren pro archivní využití.

➢ Barbora Bokšteflová – Anna Mohaplová: Poučení ze stavby filmového depozitáře.

➢ Petr Dvořáček: Dokáže stát stavět účelně, efektivně, hospodárně, moderně a s vizí?

➢ Kamila Mádrová: Archiv ČVUT – projekt budovy a příprava na stěhování.

➢ Pavel Urbášek – Renáta Klvačová: Výstavba Archivu Univerzity Palackého v Olomouci. Zatímní zkušenosti budoucího uživatele.