Omezení a uzavření studoven archivů v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (stav k 25.3.2020)

 • Až do odvolání jsou dle pokynu č. 2/2020 náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a samosprávy ze dne 15.3.2020 uzavřeny studovny a výrazně omezen provoz NÁRODNÍHO ARCHIVU a všech oblastních (zemských) archivů a jejich všech pracovišť včetně okresních archivů:
  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE
  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI
  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI
  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH
  STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU
  MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV
  ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

 

 • ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
  Uzavřel až do odvolání badatelnu v Praze Na StruzeBadatelna v Kanicích, kde je striktně stavebně oddělena badatelská zóna od ostatních prostor Archivu, zůstane zatím i nadále v provozu, ale výhradně pro úřední badatele a i pro ně pouze v neodkladných případech (svoji případnou návštěvu vždy konzultujte předem telefonicky nebo e-mailem s obsluhou badatelny).Pro veřejnost je rovněž uzavřena podatelna Archivu bezpečnostních složek v budově Na Struze.
  Až do odvolání jsou v budovách Archivu Branické náměstí, Na Struze a Kanice zrušeny rovněž všechny exkurze.
  V případě potřeby se na nás můžete obrátit distančním způsobem – e-mailem nebo telefonicky

 

 • SPECIALIZOVANÉ ARCHIVY – u některých z nich “(?)” nelze rešerší webových stránek zjistiti omezení, ale lze ho předpokládat u všech dotčených archivů.
  • Archiv Kanceláře prezidenta republiky – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Pražského hradu – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Ministerstva zahraničních věcí – badatelna uzavřena do odvolání
  • Vojenský historický archiv- badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Českého rozhlasu (?)
  • Archiv České televize (?)
  • Archiv Poslanecké sněmovny (?)
  • Archiv Senátu (?)
  • Archiv České národní banky – badatelna uzavřena do odvolání
  • Ústřední archiv zeměměřictví a katastru– badatelna uzavřena do odvolání
  • Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky – badatelna uzavřena do odvolání
  • Národní filmový archiv – badatelna uzavřena do odvolání
  • Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Českého vysokého učení technického v Praze – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Masarykovy univerzity v Brně – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Vysokého učení technického v Brně (?)
  • Archiv Univerzity Hradec Králové (?)
  • Archiv Univerzity Palackého v Olomouci (?)
  • Archiv Akademie výtvarných umění v Praze (?)
  • Archiv Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (?)
  • Archiv Slezské univerzity v Opavě (?)
  • Archiv Mendlovy univerzity v Brně – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (?)
  • Archiv Národního muzea (?)
  • Literární archiv Památníku národního písemnictví – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Národní galerie (?)
  • Archiv Národní knihovny- badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Národního technického muzea – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Moravské galerie v Brně – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv DIAMO (?)
 • BEZPEČNOSTNÍ ARCHIVY – u některých z nich “(?)” nelze rešerší webových stránek zjistiti omezení, ale lze ho předpokládat u všech dotčených archivů.  
  • Archiv Bezpečnostní informační služby (?)
  • Archiv Úřadu pro zahraniční styky a informace (?)
  • Archiv Národního bezpečnostního úřadu (?)
  • Bezpečnostní archiv Vojenského zpravodajství (?)
  • Archiv Policie ČR (?)
  • Archiv Ministerstva vnitra ČR (?)
 • ARCHIVY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
  • Archiv hlavního města Prahy – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv města Brna – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv města Ostravy badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv města Plzně badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv města Ústí nad Labem badatelna uzavřena do odvolání
 • SOUKROMÉ ARCHIVY – u některých z nich “(?)” nelze rešerší webových stránek zjistiti omezení, ale lze ho předpokládat u všech dotčených archivů.  
  • Archiv společnosti ŠKODA AUTO a.s. –badatelna uzavřena do odvolání
  • Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (?)
  • Archiv společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (?)
  • Archiv OKD, a.s. – badatelna zpřístupněna pouze po telefonické, e-mailové, příp. osobní domluvě předem!
  • Archiv VÍTKOVICE, a.s. (?)
  • Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s. (?)
  • Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv České strany sociálně demokratické (?)
  • Archiv Židovského muzea v Praze – badatelna uzavřena do odvolání
  • Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav (?)
  • Diecézní archiv Biskupství brněnského (?)