Zrušení Archivních dní v Slovenské republice

VIDEO OD PŘEDSEDKYNĚ SSA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé archivárky, milí archivári, drahí priatelia,

prihováram sa Vám v mene Spoločnosti slovenských archivárov, a tentokrát som si dovolila nezvyčajný prístup – natočila som pre Vás krátke video, pretože sa v najbližších dňoch a týždňoch pravdepodobne osobne neuvidíme.

Pre tých, ktorí si nemôžu či nechcú pustiť video, pripájam aj text:

Za posledných 23 rokov ste v týchto dňoch zvyčajne dostávali informáciu o archívnych dňoch. Aj my máme v tejto chvíli pripravené všetko pre XXIV. archívne dni, ktoré by sa mali konať začiatkom mája na Smolenickom hrade.

Žiaľ, musím Vám oznámiť, že Archívne dni v Slovenskej republike sa v roku 2020 nebudú konať. Chcem Vás ubezpečiť, že to nie je ukončenie tejto našej milej tradície, len nevyhnutné prerušenie. Dôvody Vám iste nemusím bližšie vysvetľovať.

Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou veľmi pekne poďakovala všetkým pracovníkom Archívu Slovenskej akadémie vied na čele s pani Jankou Gubášovou Baherníkovou, ktorí sa podujali organizovať tohtoročné archívne dni, a ktorí sú v tejto chvíli veľmi smutní. Verím, že budúci rok sa opäť zhostia tejto milej povinnosti a pripravia pre nás rovnako skvelý program.

Chcela by som sa tiež poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa aktívne prihlásili  do programu archívnych dní s prednáškami na tému archontológia. Túto zaujímavú tému určite nezahadzujeme, a dúfam, že s nimi môžeme počítať aj budúci rok.

Chcela by som tiež pozdraviť všetkých našich partnerov a sponzorov, ktorí sa tešili na archívne dni, pretože sa cítia byť súčasťou našej archivárskej komunity. Verím, že ešte budeme mať príležitosť na osobné stretnutie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé členky a členovia občianskeho združenia Spoločnosť slovenských archivárov! V tomto roku si pripomíname 30. výročie založenia nášho občianskeho združenia. Je mi veľmi ľúto, že tento sviatok nemôžme dôstojne osláviť osobným stretnutím.

Musím tiež odvolať valné zhromaždenie, ktoré sa podľa stanov nášho občianskeho združenia má konať každé dva roky, a ktoré malo byť súčasťou archívnych dní. Príležitosť na stretnutie budeme mať ešte začiatkom decembra, kedy zvykneme organizovať seminár venovaný nejakej osobnosti slovenského archívnictva. Dúfajme, že dovtedy sa táto ťažká situácia zlepší a my sa budeme môcť stretnúť.

Priznám sa, že ani ja vždy neprežívam túto náročnú situáciu s úsmevom. Sú chvíle, keď prepadám trudnomyseľnosti, keď idem prázdnym autobusom, prechádzam prázdnymi ulicami, prídem na prázdne pracovisko, nájdem prázdnu bádateľňu, prázdnu mailovú schránku, nikto nezavolá, nikto nepríde, pretože všetci sú doma. A tak je to správne.

Priatelia, ak môžete, ostaňte doma!Teraz máme ten drahocenný čas, ktorý nám vždy tak veľmi chýbal, kedy môžeme písať. Môžeme ten čas venovať písaniu príspevkov, článkov, odborných štúdií alebo príspevkov na Facebooku. Čakajú na nás stránky nášho časopisu Fórum archivárov, novej ročenky Archívny almanach, ale aj Slovenskej archivistiky. Teraz máme príležitosť sa predviesť.

Chcela by som vás tiež vyzvať k jednej aktivite, ku ktorej ma inšpiroval príspevok pána kolegu Olejníka zo Spišskej Kapituly, ktorý uverejnil na Facebooku. Archívy ukrývajú množstvo informácií o rôznych epidémiách a nákazách, ktoré postihli našich predkov v minulosti, a ktoré prežívali oveľa dramatickejšie ako my dnes. Skúste tie informácie pohľadať a spraviť z nich nejaký krátky príspevok na našu facebookovú stránku Spoločnosť slovenských archivárov, poslať pár riadkov alebo obrázok, prípadne ich pošlite na moju mailovú adresu martina.orosova.ssa@gmail.com. Možno v budúcnosti z toho bude nejaký zaujímavý projekt. Nechcem, aby to vyznelo cynicky alebo morbídne, že sa pripomíname práve v tejto ťažkej situácii, naopak, chcem, aby sme ľuďom dali nádej. Nádej, že aj takáto ťažká situácia sa dá prežiť, že naši predkovia v minulosti to vždy zvládli. Možno tým pomôžeme aj učiteľom dejepisu, ktorí sa teraz trápia sami so svojimi žiakmi, a keď nájdu nejakú zaujímavú informáciu z histórie svojho regiónu, môže im to pomôcť v online výučbe.

Archivári a archívy sú strážcami historickej pamäte. Tak dúfam, že aj vy teraz usilovne dokumentujete priebeh epidémie vo svojom regióne, aby sme ho mohli zachovať pre budúce generácie.

Drahí priatelia, verím, že ste všetci v poriadku, že spoločne prežijeme tieto ťažké chvíle a opäť sa stretneme niekedy v lepších časoch. Prajem vám pevné zdravie a pokojnú myseľ.

Dovidenia, priatelia!

Martina Orosová

predsedníčka SSA

Spoločnosť slovenských archivárov

Drotárska cesta 42

840 05  Bratislava

www.archivari.sk