Call for Papers: František Schmoranz starší, konference 11.–12.11.2020 v Chrudimi

V roce 2020 proběhne v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava připomínající tvorbu a dílo významného mimopražského architekta druhé poloviny 19. století, Františka Schmoranze staršího (1814–1902). Jeho rozsáhlé stavební aktivity, ať již se jednalo o novostavby či úpravy starších objektů, natrvalo změnily tvářnost řady (nejen) východočeských měst i drobných vesnických sídel. Architektuře a stavitelství se věnovali i jeho synové František mladší (1845–1892), Jan (1857–1899) a Gustav (1858–1930) a zejména v osobnosti Františka mladšího se věhlas rodu rozšířil nejen za hranice rodného regionu a Čech, ale i Evropy. Cílem konference je představit Františka Schmoranze staršího v kontextu dobových názorů na architektonickou tvorbu a ochranu památek a pokusit se ukázat na neudržitelnost některých zjednodušení, která v souvislosti s hodnocením jeho aktivit stále přetrvávají. Setkání zároveň vytvoří platformu pro připomenutí architektonické tvorby jeho synů Františka mladšího, Jana a Gustava ve světle aktuálních poznatků o jejich životě a odborné činnosti.

CALL FOR PAPERS

CFP: František Schmoranz starší