SOA v Praze: Možnost zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a VŠ studentům digitalizací

INFO NA WEBU ARCHIVU

Vážení badatelé i široká veřejnosti,
tak jako celá země, tak také Státní oblastní archiv v Praze, je fatálně ovlivněn aktuální situací v souvislosti s čínskou nemocí Coronavid 19. Archiv je povinen dodržovat obecná opatření ustanovená v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu i karanténou. Byli jsme tak nuceni mj. uzavřít všechny badatelny, a zdá se, že toto uzavření bude trvalejšího rázu. Konec uzavírky dnes nelze nijak předpovědět, je ale velmi pravděpodobné, že badatelny archivů se otevřou až v momentě, kdy bude možné otevřít další podobné instituce a také např. restaurace, tedy místa, kde se scházejí lidé a dlí spolu delší dobu v uzavřeném prostoru.
Archiv v minimální míře funguje i nadále, avšak jen za účelem zachování výkonu veřejné správy, tedy především pro správní agendu, např. pro pořízení kopií archiválií občanům z důvodu dalšího řízení. Badatelské využití archiválií je v tuto chvíli omezeno pouze na e-badatelnu a zde zveřejněné archiválie. Chápeme, že takové opatření způsobilo mnohým komplikace, které nelze rychle, natož snadno vyřešit. Abychom se pokusili tuto skutečnost alespoň zmírnit, rádi bychom zkusili zrealizovat následující způsob zpřístupnění vybraných archiválií některým badatelům. Jedná se o projekt, který je určen především vědeckým badatelům, zejména takovým, kteří mají na studium našich archiválií napojený nějaký projekt, který je nutné v konkrétním čase uzavřít. Badatel, který ví, že potřebuje prostudovat určitou archiválií (podmíněno uspořádanou archiválií s inventárním číslem nebo jiným identifikačním označením) požádá o její digitalizaci, a ta bude následně zveřejněna v e-badatelně. Je možné požádat o archiválie všech oddělení Státního oblastního archivu v Praze, tedy včetně státních okresních archivů.

Existují zde však tato omezení:
1) Je možné požádat o digitalizaci výhradně uspořádané archiválie (je zapsána v některé z archivních pomůcek), a takové, kterou je možné zveřejnit, tedy takové, které neobsahuje osobní údaje žijících osob. Výjimečně lez požádat i o digitalizaci archiválií z neuspořádaných fondů, která je jednoznačně identifikovaná (např. městská kniha). Žádost není nároková a nemusí jí být vyhověno (o tom bude žadatel vyrozuměn).
2) Digitalizuje se zásadně kompletní jednotka, tedy např. kniha či spis. Možnost digitalizace je omezena na 3 evidenční jednotky na jednoho badatele. Je ovšem možné požádat vícenásobně, druhá žádost bude zařazena do pořadí za dosud přijaté žádosti ostatních badatelů.
3) O digitalizaci mohou zažádat pouze badatelé, kteří jsou zaměstnanci vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a paměťových institucí s vědeckým charakterem, svoji žádost musí doložit účelem hodným zřetele, tedy např. tím, že jsou nositeli grantu, výzkumného projektu apod. Požádat mohou též studenti vysokých škol, pokud archiválii potřebují pro svoji kvalifikační práci.
4) Digitalizaci SOA Praha provádí výhradně s cílem vytvoření bezpečnostní kopie archiválie (podruhé už nebude nutné brát archiválie do ruky), tedy v nejvyšší možné kvalitě a za předem daných parametrů. Kapacita digitalizace je přímo úměrná neužšímu bodu, kterým je popis archiválie metadaty. Zdaleka to tedy neznamená pouze nafotit snímky. Badatelé se tedy musí obrnit trpělivostí, ačkoliv budeme dělat vše proto, aby byl časový úsek co nejkratší.
5) Badatel musí strpět, že zveřejněním archiválie v e-badatelně ztrácí výlučnost svého studia, od momentu uveřejnění je archiválie přístupná všem, bez rozdílu.

Jak postupovat v případě zájmu o digitalizaci konkrétní archiválie:
1) V inventáři v Archivním Vademecu (http://soapraha.bach.cz/soapraha/) nebo na základě vašich předchozích studií identifikujte konkrétní archiválií. Musí se vždy jednat o jeden celek, nelze digitalizovat pouze část (tedy jen celá kniha či spis).
2) Vaši žádost zašlete e-mailem na ebadatelna@soapraha.cz
3) Až bude archiválie zveřejněna, dostane e-mailem upozornění, že se tak stalo.

Děkujeme za pochopení
vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu

digitalizacni-pracoviste-ch.jpg