Mezinárodní konference o Společnosti národů a dalších mezinárodních organizacích v meziválečném období, 3. a 4. listopadu 2022 v Praze

CALL FOR PAPERS

Velmi milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o Společnosti národů,
jejímž spolupořadateli jsou Národní archiv, Historický ústav AV ČR,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a vídeňská univerzita a která
proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v rámci evropského
předsednictví v prostorách Ministerstva zahraničních věcí. Jejím cílem
je představit působení Společnosti národů a dalších mezinárodních
organizací v meziválečném období a jejich snahy o zvládání a předcházení
krizí. Přihlášky spolu s krátkým životopisem zasílejte do 11. března
2022 na e-mail:
conference2022eng@ff.cuni.cz (pro komunikaci v angličtině) nebo
conference2022ger@nacr.cz (pro komunikaci v němčině). Jednání bude probíhat v anglickém a německém jazyce.

S pozdravem David Hubený

PhDr. DAVID HUBENÝ, Ph.D.
odborný rada | archivář
Oddělení  fondů státní správy z let 1918─1945
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, tel: +420 974 847 318
http://www.nacr.cz<http://www.nacr.cz/>