Konference „Fenomén primátor. Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století“, 4.–5. října 2022, Praha

CALL FOR PAPERS

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 41. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem „Fenomén primátor. Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století“ se bude konat ve dnech 4. a 5. října 2022 v Praze (Rezidence primátora hl. města Prahy).

Primátorská funkce navazovala na historickou tradici i v moderních dějinách městské správy. Představitelé města byli v různých obdobích vybaveni rozdílnou pravomocí. Řada z nich překročila rámec pouhé formální reprezentace města a stala se aktivními tvůrci městské politiky. Dokázali prosadit vize či konkrétní politické programy a iniciovat rozšiřování měst, jejich bytovou výstavbu, budování moderní infrastruktury, realizovat velkorysou sociální politiku či podpořit kulturní rozvoj měst. Byli schopni reprezentovat města i za hranicemi země a otevřít městskou politiku zahraničním kontaktům a zkušenostem.

Na naší konferenci bychom se chtěli zaměřit zejména na ty osobnosti v čele velkoměst v 19. a 20. století, které podstatně ovlivnily jejich vývoj a v jejich historii zanechaly výraznou, byť mnohdy kontroverzní stopu. Opomenuty by neměly zůstat ani osoby v pozadí městské politiky, které ať už z titulu konkrétní funkce ve správě měst či pouze v neformálním postavení ovlivňovaly směřování městské politiky a osobnosti primátorů často zastínily.

Klademe si otázku, jakou roli hrála stranická politika při výkonu primátorské funkce, jak ji ovlivňovala politika státu, která po většinu sledovaného období směřovala zejména k využití ekonomického i politického potenciálu měst. Jaký vliv měly na výkon primátorské funkce sítě osobních, profesních i politických vazeb, které si vytvořili? Jak a zda vůbec se v jednání politiků v čele měst reflektovaly politické programy stran, které zastupovali? Otázek nabízejících se k řešení je celá řada. Zajímá nás přednostně Praha, ale i další velká, většinou bývalá statutární města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Srovnání bychom chtěli získat i z evropských metropolí, v prvé řadě z velkoměst v prostoru střední Evropy.

Více též v přiloženém Call for Papers.

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2022 na níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Shrnující informace:

·               Termín konání: 4.–5. října 2022

·               Místo konání: Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1

·               Termín podání přihlášek: 15. dubna 2022 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)

·               Délka příspěvku: max. 15–20 minut

·               Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina

·               Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady  Documenta Pragensia  (max. 25 normostran)

·               Konferenční poplatek: nehradí se

·               URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=191

 

Dovolujeme si Vás také požádat o rozšíření tohoto e-mailu mezi další případné zájemce z Vašeho okolí.

Těšíme se na setkání!

Jménem organizátorů

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.