Archivní kurz pro pracovníky v archivech, spisovnách a správních institucích

Katedra pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci s Národním archivem zahájí v březnu/dubnu 2022 další běh čtyřsemestrálního rekvalifikačního Archivního kurzu pro pracovníky v archivech, spisovnách a správních institucích (certifikováno MŠMT ČR).
Podmínkou přijetí je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, přijímací řízení se nekoná.
Kurz je zakončen písemnou prací, testem a ústním pohovorem, absolvování je potvrzeno osvědčením Univerzity Karlovy.

Cena: 32 000 Kč za celý kurz (možno platit ve dvou splátkách)

Přihlášky v elektronické podobě na e-mailovou adresu nikola.polakova@ff.cuni.cz a v papírové podobě na adresu katedry PVHAS: Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 – Praha 1.

ARCHIVNÍ KURZ

PŘIHLÁŠKA

LETÁČEK