Call for Abstracts: “Nekomunistické strany v komunistickém Československu 1948-1989?”, 25.–26. května 2022 v SOkA České Budějovice

CALL FOR ABSTRACTS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společně s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním oblastním archivem v Třeboni – Státním okresním archivem v Českých Budějovicích vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Nekomunistické strany v komunistickém Československu 1948-1989, která se bude konat 25. a 26. května 2022 ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích.

Přihlášky příspěvků přijímáme do 27. března 2022 (výsledky anonymního výběru programovou radou konference budou oznámeny nejpozději 17. dubna 2022) prostřednictvím REGISTRACE

Konference je zaměřena na problematiku, které až dosud, s výjimkou Československé strany lidové a některých fází existence Československé strany sociálně demokratické, nebyla ze strany badatelů věnována dostatečně systematická pozornost. V řadě oblastí zatím schází i základní výzkum. Tematicky bude konference zaměřena na roli nekomunistických stran v rámci politického systému, politického a společenského života Československa v období komunistické diktatury, a to jak na úrovni centrální, tak i na úrovni regionální. Předmětem zájmu mohou být i významné osobnosti, vnitřní organizace a život těchto stran, členské základny těchto stran, jejich doplňování, sociální složení a postavení řadových členů v československé společnosti, jejich role v různých přelomových obdobích, působení nekomunistických stran v rámci Národní fronty a parlamentu apod.

Více informací o tematických okruzích najdete v přiložené výzvě nebo na webu https://www.ustrcr.cz/akce/vyhlasujeme-call-for-abstracts-na-konferenci-nekomunisticke-strany-v-komunistickem-ceskoslovensku/

S pozdravem

Anna Macourková

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Odbor produkční

Ústav pro studium totalitních režimů

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00, Praha 3