Periodikum Archivum Trebonense – aktuální číslo a Call for Papers pro nové číslo

Periodikum Archivum Trebonense – aktuálně

Státní oblastní archiv v Třeboni právě vydal nové číslo svého periodika Archivum Trebonense, jehož nosným tématem se tentokrát stalo zvíře v historickém kontextu. Sborník obsahuje 20 rozmanitých příspěvků, ve kterých je na zvíře nahlíženo z mnoha pohledů. Tomu odpovídá jak časové rozpětí studií od středověku po nedávnou dobu, tak i skladba autorů, mezi nimiž jsou nejen jihočeští archiváři, ale rovněž archeologové, přírodovědci nebo teologové. Tématu se týká také rozhovor s knihařkou o výrobě pergamenu. Součástí sborníku jsou dále dva životopisné archivářské medailony (František Tyl 1830–1899 a Josef Koryta 1892–1960), krátká edice dopisů černínského komorníka z konce 17. století a nechybí ani podrobná bibliografie pracovníků SOAT za léta 2016–2019. Sborník je dostupný v tištěné verzi i v on-line podobě v Digitálním archivu

Archiv zároveň začal připravovat na rok 2023 vydání dalšího čísla, které bude v tematické části věnováno přírodním živlům. Příspěvky do něj je možné přihlašovat do 31. března 2022. Zde je Call for Papers s podrobnějšími informacemi.

Call for Papers – Archivum Trebonense 2023