Býti archivářem. 21. března 2023 v Českých Budějovicích

 

BÝTI ARCHIVÁŘEM

Po delší odmlce, způsobené pandemií covidu, znovu pokračuje dlouhodobý přednáškový cyklus, pořádaný Ústavem archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské university ve spolupráci se Státním okresním archivem v Českých Budějovicích a studentskou sekcí České archivní společnosti v Českých Budějovicích, jehož cílem je představit významné osobnosti, které mají vztah k českému archivnictví, seznámit s jejich osudy, které je přivedly k oboru, jenž je pak provázel celý život či alespoň jeho část, i s jejich činností a názory na povolání archiváře.

Jako další přijala pozvání a v rámci cyklu laskavě vystoupí

v úterý dne 21. března 2023

PhDr. Alena Pazderová,

 dlouholetá archivářka (a vedoucí) 1. oddělení Národního (dříve Státního ústředního) archivu v Praze, nositelka medaile Za zásluhy o české archivnictví, přední znalkyně a editorka zpráv papežských nunciů z doby vlády Rudolfa II., členka Komise Českého historického ústavu v Římě.

Přednáška (již 24. v rámci cyklu) se koná od 15 hodin

ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích (Rudolfovská 40, 370 01 České Budějovice).