Zemřela Květoslava Haubertová

Archivářky a archiváři Státního oblastního archivu v Plzni s lítostí oznamují celé archivní obci, že zemřela jejich dlouholetá kolegyně PhDr.

Květoslava Haubertová, emeritní vedoucí někdejší žlutické pobočky archivu a členka České archivní společnosti. Čest její památce!