Celodenní setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti a volby do výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na celodenní setkání Odborné skupiny specializovaných archivů České archivní společnosti.

Datum: středa, 12. dubna 2023, 10:00 – 12:30 hod. (dopolední část); 13:30 – 16:00 hod. (odpolední část)

Místo: Archivní kino Ponrepo, Praha 1, Bartolomějská 11, 110 00

Registrace: zdarma prostřednictvím vyplnění níže uvedeného Google formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchMdpEVBgEikI0T6RdUbh-BV9q0x7dQ8SXoX_AXkyoYONZbw/viewform

Uzávěrka registrace: pondělí, 27. března 2023, 12:00 hod.

Dopolední část setkání bude věnována odbornému tématu „Zkušenosti ze stavby archivních budov, adaptací prostor a stěhování archivů od roku 2010“. Zazní zde několik příspěvků, k nimž pak proběhne otevřená debata.

Můžete se těšit na příspěvky kolegů a kolegyň z Archivu Národního technického muzea, Archivu ČVUT, Archivu Univerzity Palackého, Literárního archivu PNP, Vojenského historického archivu, Národního filmového archivu, Archivu Vysokého učení technického v Brně a z odboru archivní správy a spisové služby MV ČR.

V odpolední části se uskuteční volby do výboru Odborné skupiny a připomenutí letošního 20. výročí založení Odborné skupiny.

Setkání je primárně určeno členům a členkám České archivní společnosti (ČAS) ze specializovaných archivů, kteří mají aktivní členství v ČAS a uhrazené členské poplatky za rok 2022.

Zájemci o účast na setkání, kteří dosud nejsou členy ČAS, mohou podat přihlášku do ČAS ještě před letošní Valnou hromadou ČAS anebo na Valné hromadě (23. března 2023 od 10 hod. v sále Národního archivu). Jak na to? Uchazeč o členství musí vyplnit přihlášku, kterou projeví souhlas se stanovami ČAS. Po odevzdání přihlášky jednateli ČAS se uchazeč stává členem ČAS. Jednatelem ČAS je Martin Myšička: mysicka@soalitomerice.cz

Úhradu ročního členského příspěvku lze provést zaplacením hotovosti na valné hromadě ČAS nebo bankovním převodem na účet ČAS (č. 2900390189/2010), přičemž do zprávy pro příjemce je nutné uvést účel platby. Podrobné informace o členství naleznete zde.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme vše dobré!

Za výbor Odborné skupiny specializovaných archivů

Tomáš Lachman (Národní filmový archiv)

Zdeněk Vácha (Archiv Národního technického muzea)

Kamila Mádrová (Archiv Českého vysokého učení technického)

______________________________________________________________

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pozvánce na setkání Odborné skupiny specializovaných archivů ČAS, které se uskuteční dne 12.4.2023, jsme avizovali, že v odpolední části setkání proběhnou volby do výboru Odborné skupiny. Výbor má 7 členů/členek.

Tímto si Vás tedy dovolujeme vyzvat k zasílání nominací kandidátů/kandidátek.

Nezbytnou podmínkou nominace kandidáta/kandidátky je aktivní členství v ČAS a samozřejmě i souhlas kandidáta/kandidátky s nominací. Klíčovým předpokladem je zaměstnání kandidáta/kandidátky ve specializovaném archivu, zájem o aktuální dění v archivnictví a ochota aktivně se podílet na práci ve výboru.

Nominace kandidátů/kandidátek (včetně jejich kontaktů pro další komunikaci) zasílejte, prosím, Tomášovi Lachmanovi (úřadující předseda výboru) do 20. března 2023 na emailovou adresu tomas.lachman@nfa.cz

Předem velice děkujeme spolupráci!

Za výbor Odborné skupiny

 

Tomáš Lachman (Národní filmový archiv)

Zdeněk Vácha (Archiv Národního technického muzea)