Archiváři pohádkáři?

Archiváři pohádkáři?
No ale vlastně proč ne? Vždyť mnozí z nich se skutečně s vévody a princeznami
v archiváliích setkávají a občas z nich na ně vykoukne třeba i Bílá paní nebo další pohádkové bytosti. Takže když 2. září 2022 spatřila světlo světa kniha Pohádky našeho dětství, kterou vydala obec Žilov z pozůstalosti tamního rodáka Jaroslava Fencla, nebyla účast zaměstnanců archivu na jejím vzniku žádným velkým překvapením. Archiv spolupracuje s obcí dlouhodobě a výsledkem je řada regionálních odborných publikací. Karel Řeháček pohádky k vydání připravil a opatřil úvodním pojednáním, horšovskotýnská restaurátorka Agáta Vodičková je vskutku kouzelně ilustrovala. Když si archiváři a další zaměstnanci archivů čas od času „odskočí“ i k něčemu zábavnějšímu, nemusí to být vůbec na škodu. Právě vydaná kniha pohádek je důkazem toho, že jejich aktivity mohou oslovit skutečně hodně široké spektrum naší populace, i tu její úplně nejmladší část, třeba budoucí badatele a zájemce o regionální historii. I tak přece může vypadat postarchivní péče a archivní pedagogika, kterou se rovněž snažíme praktikovat.