Seminář Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru II

Český komitét Modrého štítu

 

ve spolupráci

 

s​​ CESNET, z. s. p. o.​​ 

a​​ Uměleckoprůmyslovým museem v Praze​​ 

 

Vás zvou​​ na​​ seminář​​ 

 

Bezpečné chování paměťových institucí​​ 

v kyberprostoru​​ II

Multifunkční​​ sál​​ Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 

19.​​ září​​ 2022

 

9.30–10.00

Prezence​​ (foyer konferenčního sálu)

 

 

10.00–10.20

Přivítání účastníků​​ semináře​​ a úvodní slovo

 

PhDr.​​ Jana Součková,​​ DrSc.​​ /​​ Český komitét Modrého štítu

 

PhDr. Helena Koenigsmarková / Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

 

10.20​​ –11.00

Aktuální kybernetické hrozby a​​ jak se chovat v prostředí internetu

 

doc. JUDr.​​ Jan Kolouch, Ph.D. /​​ CESNET, z. s. p. o.

 

 

11.00–11.30

Diskuze

 

 

11.30 –12.10

Oblast​​ IT a legislativa

 

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. /​​ CESNET, z. s. p. o.

 

 

12.10–13.00

Diskuze

 

 

13.00

Ukončení semináře

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.,​​ dlouhodobě​​ působí​​ na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů,​​ jež se věnují problematice kybernetické kriminality a bezpečnosti.​​ Od roku 2008​​ se angažuje​​ v rámci​​ zájmového​​ sdružení​​ právnických osob​​ CESNET​​ a​​ na řadě aktivit spolupracuje​​ mj.​​ s​​ CZ.NIC, z. s. p. o.,​​ a bezpečnostními týmy​​ CERT/CSIRT.​​ Těžištěm jeho odborného zájmu je aplikovatelnost práva a odpovědnosti za protiprávní jednání​​ 
v​​ kyberprostoru.​​ Věnuje​​ se také​​ dalším projektům a​​ školením v oblasti bezpečnosti v ICT,​​ boje​​ s kyberzločinem, ochrany​​ uživatelů.​​ Je​​ autorem publikací​​ CyberCrime​​ a​​ CyberSecurity.

 

Mezinárodní nevládní organizace​​ The Blue​​ Shiled​​ International​​ (Modrý štít)​​ se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví ve světě ohroženém ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami​​ či​​ selháními​​ člověka.​​ Působí v těsné spolupráci s UNESCO a​​ tvoří ji​​ 4 profesní​​ sdružení​​ ve sféře archivů (ICA), knihoven (IFLA), muzeí (ICOM) a památkové péče (ICOMOS), a dále 34 národních komitétů z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie a Afriky.​​ 

 

Český komitét Modrého štítu​​ (ČKMŠ)​​ byl ustaven v roce 2000​​ a​​ je konsorciem​​ organizací působících v​​ oblasti​​ ochrany a péče o kulturní a přírodní dědictví. Mezi jeho členy patří​​ Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Rada galerií ČR, Český výbor ICOM, z. s., Český národní komitét​​ ICOMOS, z. s., Svaz knihovníků​​ a informačních pracovníků ČR, Česká archivní společnost, z. s.,​​ Národní památkový ústav, Národní filmový archiv​​ a​​ Odbor archivní správy​​ MV​​ ČR.​​ Věnuje se preventivním opatřením​​ při​​ ochraně všech typů kulturního dědictví, pomoci​​ 
v krizových situacích​​ u nás​​ i v zahraničí, přípravě školení, odborných přednášek a publikací​​ (manuálů)​​ k tématům své působnosti.

 

Účastnický poplatek​​ ve výši 300 Kč​​ bude vybírán​​ u prezence​​ před zahájením​​ semináře.

 

!​​ Pro potvrzení účasti je​​ třeba​​ vyplnit​​ ONLINE​​ PŘIHLÁŠKU​​ !