Zápisy a usnesení z 35. a 36. náhradní valné hromady České archivní společnosti konané 28. dubna 2022

Zápis z 35. řádné valné hromady České archivní společnosti konané dne 28. dubna 2022 v kinosále Národního archivu

Zápis z 36. náhradní valné hromady České archivní společnosti konané dne 28. dubna 2022 v kinosále Národního archivu

Usnesení 36. náhradní valné hromady České archivní společnosti ze dne 28. dubna 2022