Workshop mramorování papíru vodovými barvami na karagenu (Horšovský Týn, 13.–15. května 2019)

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu pořádají workshop

Mramorování papíru vodovými barvami na karagenu

Horšovský Týn, 13. – 15 květen 2019

PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA

INFORMACE ÚČASTNÍKŮM

V archivech se často setkáváme s touto dnes pozapomenutou historickou technikou na pokryvech úředních knih, méně často se objevuje na ozdobných předsádkách. Ve druhé polovině 19. století se začalo této techniky užívat rovněž na ořízkách knih, většinou tištěných. Mramorování papíru vodovými barvami na karagenu představuje poměrně náročnou uměleckořemeslnou techniku, při níž se na specificky upravený papír snímají vodové barvy z karagenu (někdy též karagenan, látka podobná agaru získávaná z mořských řas). Vodové barvy se nanášejí na karagen a různými hřebeny se na nich vytvářejí požadované vzory tak, aby výsledek byl co nejvíce podobný předlohám, tj. pokryvu či předsádce restaurovaných knih. Podobná a častěji užívaná technika mramorování papíru olejovými barvami na gelasku je sice jednodušší, co se způsobu provedení týká, ale dosažený výsledek se nepodobá vzorům v restaurovaných úředních knihách a následné používání papírů zhotovených touto jednodušší technikou do restaurovaných knižních historických vazeb neodpovídá požadavkům na odborný restaurátorský zásah.

Workshop povede dlouholetá pracovnice SOkA Domažlice restaurátorka a konzervátorka Jiřina Vasiová, která své znalosti nabyla stáží u Mgr. Jarmily Sobotové (Mistr knihařského řemesla v oborech: Umělecká knižní vazba, Dekorativní papíry) a s jejímž laskavým svolením šíří metodu výroby mramorovaných papírů mezi pracovníky restaurátorských a konzervátorských dílen v archivech.

Doporučujeme: připravte si s sebou na workshop snímky vzorů mramorovaných papírů vyskytujících se ve Vašich depozitářích, abyste papíry vyrobené při workshopu mohli využít při Vaší restaurátorské činnosti.

Program workshopu:
1. den:
Příprava papírů pro mramorování (tj. napouštění kamencem, vysoušení, lisování) a příprava karagenu a barev.

2. den:
Příprava barvicích van, barev, rýžových košťátek, prvotní zvládnutí techniky, první dokončené papíry.

3. den:
Výroba mramorovaných papírů, způsoby rozčesávání, vzorování.