Nově vyšlo: Ex archivis ecclesiae II: Sborník příspěvků k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích

Ex archivis ecclesiae II.

Ke stému výročí ustanovení Českobratrské církve evangelické vyšel z iniciativy Ústředního archivu ČCE v nakladatelství Kalich koncem r. 2018 další svazek sborníku Ex archivis ecclesiae II, který tak volně navazuje na předešlý svazek, vydaný v r. 2009 archivem k 90. výročí této události. Veškeré články, které se ve sborníku nacházejí, byly koncipovány tak, aby sledovaly cestu, kterou museli od 18. století ujít čeští evangelíci ke svému opětovnému spojení. Úvodní příspěvek nás zavede na Jičínsko, kde se v první polovině 18. století odehrály dva výrazné případy stíhání tajných nekatolíků. Následující texty pak sledují dění kolem tolerančního patentu na Prosetínsku, potíže s výstavbou prozatímní modlitebny v Praze na Vinohradech, vliv české reformace na evangelickou liturgii po Tolerančním patentu, dlouhou cestu ke zřízení a dostavění Husova domu v Praze či soudní proces s českými bohoslovci za účast na Husových oslavách v Ženevě roku 1915. Závěrečný text je věnován dlouholetým snahám o spojení českých evangelíků od dob tolerance až do generálního sněmu, konaného v prosinci 1918, na kterém byla ČCE ustanovena.

Do sborníku přispěli:
Lucie Rychnová: Tajní „nekatolíci“ v první polovině 18. stol. Dva případy z jednoho východočeského panství
Milena Šimsová – Sixtus Bolom-Kotari: Minulost jako víra – víra jako minulost? Prosetínští rodáci z doby toleranční
Petr Sládeček: Ke stavebním dějinám reformovaného sboru v Praze na Královských Vinohradech
Michal Chalupski: Působení české reformace na domácí evangelickou liturgii po Tolerančním patentu
Miroslava Fůrová: Evangelický živý pomník Husův
Eva Fialová: Husovo výročí v roce 1915 a „velezrádní“ čeští evangeličtí bohoslovci jako účastníci jeho oslavy v Ženevě
Adéla Šmilauerová: Cesta ke sjednocení českých evangelíků a vznik Českobratrské církve evangelické

ESHOP ČCE

O SBORNÍKU NA WEBU ČESKÉHO BRATRA