Workshop “Moderní zpřístupnění historických pramenů”, Kynžvart 16.–17. července 2021

Workshop “Moderní zpřístupnění historických pramenů”, Kynžvart 16.–17. července 2021

Téma a cíl workshopu:
Prezentace výsledků projektu

Nová verze česko-bavorského archivního portálu Porta fontium je připravena ke spuštění. V rámci projektu byly v letech 2018-2021 nejen zpřístupněny nové skupiny archivních pramenů, ale především byly vyvinuty a integrovány nové nástroje k jejich vyhledávání a prohlížení.
Na workshopu budeme především prezentovat nové možnosti automatického dvojjazyčného vyhledávání v tištěných i rukopisných dokumentech, které výrazně usnadní a zjednoduší práci s nimi. Představen bude také nový mapový prohlížeč pro geografické vyhledávání pramenů.

Nové možnosti archivních rešerší

Na přípravě nové verze archivního portálu Porta fontium se podíleli jak archiváři spravující archivní prameny, tak historici – specialisté na zpracování archivních rešerší. Výsledky projektu jsou díky tomu koncipovány tak, aby vycházely vstříc potřebám širší odborné veřejnosti, která archivní dědictví využívá.
Na workshopu budou rovněž diskutovány možnosti či obtíže využití archivních pramenů v péči o historické dědictví, především s ohledem na jejich postupující digitalizaci a on-line zpřístupňování.

POZVÁNKA
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA