Setkání u příležitosti 25 let činnosti konzervátorské a restaurátorské dílny v SOkA Domažlice

Státní oblastní archiv v Plzni –
Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
a
Česká archivní společnost, z. s.

si Vás dovolují pozvat na

Setkání

u příležitosti 25 let činnosti konzervátorské a restaurátorské dílny v SOkA Domažlice

Horšovský Týn, 14. září 2021

Letos oslaví konzervátorská a restaurátorská dílna ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně výročí 25 let od zahájení své činnosti. Při té příležitosti si dovolujeme uspořádat setkání všech, kdo mají co do činění s konzervováním a restaurováním archiválií, tedy restaurátorů, konzervátorů a archivářů.

Setkání proběhne 14. září 2021 ve společenském sálku Městského kulturního zařízení Horšovský Týn, náměstí Republiky 105 v Horšovském Týně. První část setkání bude věnována jednání, během něhož chceme reflektovat období 25 let činnosti nejen zdejší konzervátorské a restaurátorské dílny, ale také vyslechnout novinky a zkušenosti z praxe z dalších pracovišť. Již přislíbeny jsou referáty věnující se oblasti restaurování pečetí, konzervování typářů, těšit se můžete na příspěvky doc. Dr. Ing. Ďuroviče, Ing. Bartla, Ph. D., Mgr. Holakovské, Ing. Tothové, J. Vasiové, Ing. Šimkové, Mgr. Řičicové  a dalších.

Na odpoledne je připravena prohlídka zdejší restaurátorské a konzervátorské dílny a archivu a rovněž města. V případě zájmu zorganizujeme 15. 9. vlastivědnou návštěvu Horšovskotýnska a Domažlicka.

Důležité termíny:

do 30. 5. 2021 – odeslání přihlášky

14.-15. 9. 2021 – konání konference

Své přihlášky včetně stručné anotace příspěvku zasílejte na adresu Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, nám. Republiky 10, 346 01 Horšovský Týn, nebo e-mailem na adresu soka-do@soaplzen.cz.

Uskutečnění setkání bude záviset na aktuálních protiepidemických opatřeních.

Mgr. Radka Kinkorová                                           Mgr. David Valůšek

SOkA Domažlice                                                    Česká archivní společnost, z. s.

 

Soubory ke stažení: 

Možnosti ubytování

Pozvánka na setkání září 2021

Informace účastníkům – setkání září 2021

Přihláška – setkání