Výzva Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie k pátrání po Janu Kubíčkovi, předkovi brazilského prezidenta

Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie žádá o pomoc s pátráním po Janu Kubíčkovi, předkovi brazilského prezidenta Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Hledáme:

narození Jana Kubíčka (Kubíček i Kubitschek, Jan, nebo Jan Nepomuk, Johan
Nepomuk a to mezi lety 1800-1808, ideálně 1803-1804, v jakékoliv lokalitě
Čech a Moravy
– národnost česká, nebo německá
– V Brazílii se Jan Nepomuk Kubíček uplatnil jako zručný pracovitý truhlář –
vyráběl nábytek, tedy zajímavější jsou lokality s tradicí truhlářství (i
příbuzné obory-výroba hodin, hudebních nástrojů,…). Dále osoby, jež měly
rodiče, či příbuzné truhláře (či podobná řemesla),není podmínkou.
– Výhodou jsou lokality, kde bylo panstvo (či měšťané) cizích národností,
např. obchodníci, či tam měl tehdy někdo vazby na zahraničí (Hamburk a
pod..). Také jsou zajímavé poznámky v matrikách o vystěhovalectví jiných
osob z dané lokality kolem r 1825-1833 do Ameriky – Jižní – Brazílie
– cenná je i informace, že se v matrikách Vaší lokality taková osoba prostě
nevyskytuje
– stačila by informace o výskytu takové osoby v lokalitě, ideálně o
prověření jeho dalších osudů (zda nezemřel, zda jsou o něm záznamy ještě po
r. cca 1830 (úmrtí, založení rodiny,..)., jelikož mohla být řada Janů
Nepomuků Kubíčků . kteří se v daných letech 1803/04 narodili, ale zkrátka
zůstali doma a založili rodiny doma a zemřeli doma.

– my hledáme takového Kubíčka, který pak zmizel, tedy mohl se
vystěhovat do Brazílie. i bez souhlasu a vědomí úřadů.

Kontakt: 
Petr Polakovič
polakovic.petr@seznam.cz